Prøv avisen

Vi skal hverken gøres arveløse eller rodløse

Kulturminister Per Stig Møller (K). Foto: .

Kulturminister Per Stig Møller (K) mener, at den kristne kulturarv "helt oplagt" hører hjemme i den nye public service-aftale

Hvorfor var det nødvendigt at skrive "den kristne kulturarv" ind i public service-aftalen?

Det synes jeg da, at det er. Men bemærk, at der står den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv. Hovedopgaven er altså ikke at informere om den kristne kulturarv, men det er en del af det. Kristendommen er en del af forudsætningen for vores samfund, fordi vi bygger på den kristne kulturarv som samfund, ligesom vi bygger på oplysningstiden. Jeg har også været med til at lave EU-forfatningen, og der har vi også sat det religiøse ind. Den nye public service-aftale svarer altså til EU-forfatningen, der også vedkender sig sin kulturelle og politiske arv.

Nogle kritikere mener, at man på den måde ekskluderer en del af befolkningen, der ikke orienterer sig mod den kristne kulturarv?

Det er bare ikke tilfældet. Kulturarven er jo netop en arv, og når man taler om en arv, er det lidt svært at sige, at vi har meget andet på det religiøse område end kristendommen som arv i Danmark. Ellers skal vi tilbage til vikingetiden, så vi kunne også have skrevet, at vi skulle have Odin og Thor med, men det har vi altså ikke gjort.

Har du selv kæmpet for at få den kristne kulturarv nævnt i public service-aftalen?

Ja, det syntes jeg da var helt oplagt, fordi der har været en diskussion i aviserne omkring bortskaffelse af Morgenandagten og de kristne højtider. Og når vi laver sådan en kontrakt, er det vores opgave som politikere at markere, hvad vi forstår ved kulturarv. Vi forstår altså, at det er "kulturarven, herunder den kristne", så man ikke bare kan sige, at "vi har klaret kulturarven", fordi man har klaret 1700-tallet og oplysningstiden, mens alt det kristne er skrottet. For det er altså en del af vores kulturarv, og der er mange mennesker, der har tilknytning til den kristne kulturarv ved at have Morgenandagten og de kristne højtider. Og det markerer vi bare ved at skrive, at de skal være der. Og så kan DR jo selv implementere dem.

Kan man ikke også tale om en form for dannelsestab i forhold til, hvad folk ved om kristendom?

Jo, du siger det fuldstændig rigtigt. Det er en del af dannelsen at sørge for at have rødderne intakte. De dør, hvis man ikke vander dem. Og de bliver altså ikke vandet, hvis man ikke holder opmærksomhed på dem.

Hvad tror du så, at det helt konkret medfører, at den kristne kulturarv nu er nævnt i kontrakten?

Det aner jeg ikke. Det er op til DR?s redaktionsfrihed, men det betyder bare, at de skal tage sig af kulturarven, herunder den kristne. Men hvordan de vil udforme det i programmer, er deres egen afgørelse. Vi har bare markeret, at kristendommen er en del af den kristne kulturarv, og det skal også afspejles i programfladen for eksempel omkring Morgenandagten og de kristne højtider. Det behøver jo ikke nødvendigvis være et program, der gennemgår Bibelen. Men det kan indgå i programfladen på mange forskellige måder. Det gør det for eksempel allerede i programmet "Mennesker og tro" på P1 søndag morgen. Og jeg skal ikke afgøre, hvordan det skal gøres. Det skal bare vedligeholdes.

Men hvorfor behøvede det at stå i public service-aftalen?

Fordi det er vigtigt, at vi i en medietid, der er globaliseret, og som har kolossalt mange medier, der bombarderer os med forskellige former for kulturer og information, også besinder os på, hvad vores eget udgangspunkt egentlig er. Og det er altså vores egen kulturarv, herunder den kristne.

Nogle kritikere mener, at den nye aftale er udtryk for en nationalistisk kulturforståelse?

Det er noget sludder. Hvis man er nationalist ved at vedkende sig sin arv, så er nationalisme jo alt, og det er det rene vrøvl. For hvis man ikke vedkender sig sin arv, er man jo arveløs. Og det er præcis vores opfattelse, at vi ikke skal være arveløse. Hver generation starter ikke foran på en blank side. Der står noget på siden, når man kommer ind, og der står mere på siden, når man kommer ud. Og vi skal hverken gøres arveløse eller rodløse.

ohrstrom@k.dk