Prøv avisen

Vil indvandrere overtage Danmark?

Søren Pind skal undersøge, hvilke indvandrere der er i Danmark om 40 år, og hvordan de kulturelt passer ind

Dansk Folkeparti har tidligere fået regeringen med på at undersøge, hvad indvandringen koster Danmark i kroner og øre.

Og nu skal integrationsminister Søren Pind (V) og hans embedsmænd i gang med at undersøge, hvad indvandringen kulturelt vil betyde for Danmark om 40 år.

Det er et ønske, som Dansk Folkeparti har fået med i den aftale om lettere adgang til at udvise kriminelle udlændinge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne blev enige om torsdag.

Kravet fra Dansk Folkeparti kommer, fordi befolkningsfremskrivninger viser, at gruppen af ikke-vestlige indvandrere vil vokse frem mod 2050.

- Vi mangler en diskussion af, hvad det vil betyde for sammenhængskraften og for integrationen, siger Dansk Folkepartis Martin Henriksen, der er medlem af integrationsudvalget.

Han henviser til tal fra Danmarks Statistik, som viser, at personer med ikke-vestlig baggrund i 2009 udgjorde 6,6 procent af befolkningen, hvilket svarer til 361.000 personer.

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil den gruppe næsten blive fordoblet til 12,1 procent af befolkningen i 2050. Det svarer til 728.000 personer.

I alt vil 16,6 procent af befolkningen have indvandrerbaggrund i 2050 mod 9,7 procent i 2009.

- De tal gør os bekymrede for, at vi får et meget opdelt og multikulturelt samfund. Vi har allerede parallelsamfund i dag, men vi skal værne om det kulturelle fællesskab i fremtiden. Det er forudsætningen for velfærdssamfundet, siger Martin Henriksen.

Undersøgelsen skal både se på hvilke indvandrere, der vil komme til Danmark, og komme med bud på, hvordan de kan blive en social og kulturel del af Danmark.

Samtidig skal Integrationsministeriet undersøge, hvilken betydning indvandringen vil få for større og mellemstore danske byer.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår undersøgelsen skal være færdig.