Må arbejdspladsen blande sig i vores søvnvaner?

Energiselskabet Dong Energy er gået ind i medarbejdernes søvnvaner for at få harmoniske og mere produktive medarbejdere. Det er udtryk for en tendens, der sætter grænsen mellem arbejdsliv og privatliv yderligere under pres, vurderer fagfolk

Virksomheder bevæger sig tættere og tættere på medarbejdernes privatliv. Modelfoto.
Virksomheder bevæger sig tættere og tættere på medarbejdernes privatliv. Modelfoto.

Bør chefen interessere sig for, hvordan man sover om natten? Nogle ansatte vil måske svare nej, fordi de vil opleve det som intimiderende. Andre vil sige ja og mene, det er omsorgsfuldt. Ikke desto mindre er søvnkurser og downloading af en søvn-app, der overvåger ens søvnvaner, et af de nye tiltag i energiselskabet Dong Energys samlede sundhedsstrategi.

Intentionen er at skabe mere afbalancerede medarbejdere med større arbejdsglæde, lyder meldingen fra virksomhedens HR-direktør, Hanne Blume. Samtidig fastslår hun, at der udelukkende er tale om et frivilligt tilbud.

Men Dong Energys søvntiltag er blot det seneste eksempel på et stigende fokus på medarbejdernes sundhedsvaner, hvor virksomhederne bevæger sig tættere og tættere på privatlivet. Det vurderer ledelsesforsker ved Aalborg Universitet Anders Drejer.

”Arbejdslivet på denne måde bliver et livsprojekt, hvor arbejdet kan tænkes ind i enhver sammenhæng,” siger Anders Drejer.

I flere år har der været eksempler på, at arbejdsgivere interesserer sig for medarbejdernes sundhed med sund mad i kantinen og rygestopkurser, men med søvntiltaget er Dong Energy gået endnu et skridt videre og længere ind i privatsfæren.

”Sådanne tiltag kan gøre det svært at finde et sted, hvor man kan stå uden for sit arbejde. Et sted, hvor ikke alt, hvad man laver, kan tænkes ind i en arbejdssituation,” siger Anders Raastrup Kristensen.

Han er ekstern lektor på institut for ledelse, politik og filosofi ved CBS - Handelshøjskolen i København samt forsker i balancen mellem arbejds- og privatliv.

Det er netop denne udviskede grænse mellem privat- og arbejdsliv og en samtid med uendelige muligheder for tilgængelighed via de sociale medier, der kan gå hårdt ud over kroppens behov for at restituere. Derfor vurderede ledelsen hos Dong Energy, at søvnen var en vigtig komponent for at skabe robusthed blandt de ansatte. Et faktum, der både gavner på og uden for arbejdspladsen.

”Det handler om medarbejdernes ve og vel, men også fordi deres ve og vel hænger tæt sammen med virksomhedens bundlinje,” siger Anders Raastrup Kristensen.

Selvom forsøget er rundet af en venlig interesse for medarbejdernes velbefindende, har det en bagside, mener Rasmus Willig, der er sociolog ved Roskilde Universitet:

”Der sker en overskridelse af grænsen mellem privatlivet og arbejdslivet, når arbejdsgiveren i overført betydning følger med ind i soveværelset. I stedet kan den gode gerning ende med utilsigtet at stresse medarbejderne,” lyder det fra sociologen.

Noget tyder dog på, at udviklingen ikke stopper ved de ansattes søvnvaner. Vender man blikket mod USA, har flere virksomheder i erhvervsområdet Silicon Valley i det nordlige Californien tilbud, der kortlægger medarbejdernes generelle sundhed. Herunder armbånd, der ikke blot overvåger medarbejdernes søvnvaner, men også deres kost- og motionsvaner.

Ifølge fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen er det en udvikling, man også fremover vil se i Danmark. Faktisk har hendes egen arbejdsplads, konsulentvirksomheden Future Navigator i Danmark, tilbudt deres medarbejdere et sådant elektronisk armbånd.