Prøv avisen

Voksne skal tvinges til at hjælpe børn i nød

Ifølge Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, LOKK, havde en fjerdedel af de børn, der kom på et krisecenter sidste år, fortalt om volden i familien til enten lærere, pædagoger, naboer eller kammerater. Men kun i halvdelen af tilfældene var der blevet handlet på det, børnene havde fortalt. -

Velfærdsminister Karen Jespersen (V) overvejer at indføre skærpede sanktioner, hvis lærere og pædagoger ikke reagerer, når børn fortæller om vold og overgreb

Selvom et barn fortæller om vold i familien til andre, er det ikke sikkert, at omgivelserne reagerer og kommer barnet til hjælp.

Ifølge Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, LOKK, havde en fjerdedel af de børn, der kom på et krisecenter sidste år, fortalt om volden i familien til enten lærere, pædagoger, naboer eller kammerater. Men kun i halvdelen af tilfældene var der blevet handlet på det, børnene havde fortalt. Det til trods for at alle har borgerpligt til at underrette myndighederne, hvis de har mistanke om, at et barn lider overlast. Som offentligt ansat har man endda en skærpet indberetningspligt.

Jeg overvejer i øjeblikket, om det ikke skal have nogle konsekvenser, hvis ikke man som fagperson lever op til sin skærpede indberetningspligt for eksempel i form af sanktioner. Det samme gælder de kommuner, der ikke reagerer på en indberetning. Der bør det også have konsekvenser, sagde velfærdsminister Karen Jespersen (V) på en konference om voldsramte kvinder og børn forleden.

Hos Børns Vilkår hilser formand Peter Albæk initiativet velkomment, men han peger samtidig på, at der i første omgang er brug for en præcisering af, hvilke forpligtelser offentligt ansatte egentlig har.

Vi snakker alle sammen om skærpet indberetningspligt, men i lovgivningen står der faktisk kun nogle få forblommede vendinger om særlig opmærksomhed. Der er der behov for en stramning af lovteksten, så alle kender deres pligt til at indberette, siger han.

Formanden mener dog også, at der er behov for sanktionsmuligheder i form af blandt andet bødestraf over for offentligt ansatte for eksempel læger, der skriver i skadestuerapporter, at et barn har været udsat for vold eller misbrug, men alligevel undlader at anmelde det.

Vi ved, at den slags foregår, men at det alt for sjældent får konsekvenser for dem, der bevidst undlader at handle, siger Peter Albæk.

Allerede i dag er der mulighed for give offentligt ansatte disciplinære straffe, ligesom straffeloven kan tages i brug, hvis der er tale om pligtforsømmelse. Det skete for eksempel for en skolelærer for tre år siden. Han havde kendskab til, at en mindreårig elev havde et seksuelt forhold til en voksen. Han undlod dog at handle og blev ved landsretten idømt bødestraf.

Velfærdsminister Karen Jespersen forventer at komme med lovforslag næste år til det, der skal blive "barnets reform".

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk

Ifølge Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, LOKK, havde en fjerdedel af de børn, der kom på et krisecenter sidste år, fortalt om volden i familien til enten lærere, pædagoger, naboer eller kammerater. Men kun i halvdelen af tilfældene var der blevet handlet på det, børnene havde fortalt. -