Prøv avisen

Voldelige mænd var selv ofre for vold

Mænd, der slår deres koner, har ikke deres voldelige adfærd fra fremmede. Langt hovedparten er nemlig selv vokset op i en voldelig familie, viser undersøgelse. - Foto: stock.xpert

Langt de fleste voldelige mænd har selv været udsat for vold som børn, viser undersøgelse. Forebyggende behandling kan bryde mønstret, mener fagfolk

Mænd, der slår deres koner, har ikke deres voldelige adfærd fra fremmede. Langt hovedparten er nemlig selv vokset op i en voldelig familie. Sådan lyder det i en undersøgelse, som Dialog Mod Vold (DMV) et behandlingstilbud til voldelige mænd har gennemført i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd. Undersøgelsen viser, at over 80 procent af i alt 236 adspurgte mænd enten selv er blevet slået som børn eller har oplevet at se deres mor blive slået af deres far eller stedfar. Og det er et overraskende højt tal, mener psykolog Per Hensen, der er forskningsansvarlig i DMV og står bag rapporten.

Vi ved, at vold går i arv, men det er alligevel forbløffende, at andelen af mænd, der selv har oplevet vold, er så markant. Det slår endeligt fast, at den voldelige adfærd grundlægges meget tidligt i barndommen, og at en forebyggende indsats er helt nødvendig, hvis man vil den onde cirkel til livs, siger han.

Per Hensen fortæller, at det altovervejende er drenge, der viderefører den voldelige adfærd, fordi de som børn identificerer sig med deres far og forbinder hans måde at tackle problemer og løse konflikter på med det at være mand. Han fortæller samtidig, at en hurtig indsats er vigtig, da tegnene på en voldelig adfærd kan vise sig tidligt hos de voldsramte drengebørn. Det slår igennem for alvor i de tidlige teenageår, hvor mange begynder at opføre sig truende og aggressivt over for venner og familie.

Det mønster har landets krisecentre set flere eksempler på, lyder det fra blandt andet Mødrehjælpen, der dagligt har kontakt med børn af voldelige fædre.

Vi ser børn, der har meget svært ved at tackle vrede. Og det er mest udpræget hos drengene, der i nogle tilfælde meget tidligt begynder at behandle deres mor, som de har set deres far gøre det. De truer og slår. Det får mange mødre til at føle sig magtesløse og tage afstand til deres sønner, fordi de genkender faderens vold i dem. Og det er dybt ulykkeligt, siger børnepsykolog ved Mødrehjælpen i Århus Margit Holmgaard.

Hun er enig i, at forebyggende behandling er vejen frem, hvis mønstret skal brydes. Mødrehjælpen har netop haft gode erfaringer med et behandlingstilbud rettet specifikt mod børnene. Og organisationen venter i øjeblikket på at få at vide, om der er afsat satspuljemidler til at fortsætte programmet.

Fra Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK) er der heller ikke tvivl om, at der skal sættes særligt ind over for børnene. Her advarer man dog samtidig mod at stemple de voldsramte drenge på forhånd.

Der er ingen tvivl om, at volden går i arv, men det betyder jo ikke, at alle drenge vokser op til selv at blive voldelige. Det, de først og fremmest behøver for at kunne bryde mønstret, er omsorg, tryghed og opmærksomhed. Basale ting, som de fleste tager for givet, men som de aldrig har kendt, siger Dorte Scharling, medlem af LOKKs børnegruppe.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk