Prøv avisen

Voldtægt af svage ofre straffes mildere

Politikere vil ændre loven, så en voldtægtsforbryders straf ikke afhænger af ofrets evne til at forsvare sig

En voldtægt er en voldtægt, men strafferammen afhænger i dag af, om offeret er i stand til at forsvare sig eller ej, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag.

- Slår en gerningsmand en kvinde bevidstløs og forgriber sig på hende, er strafferammen otte års fængsel. Kommer gerningsmanden forbi, når kvinden ligger bevidstløs og ikke kan forsvare sig, er strafferammen fire års fængsel, siger professor i strafferet Vagn Greve, Copenhagen Business School.

- Det er vanskeligt at se logikken. Jeg tror, at den almindelige opfattelse i dag vil være, at begge forhold er lige strafbare, siger han til Jyllands-Posten.

Det er formanden for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær, enig i.

- Signalværdien er meget uheldig. Den antyder jo, at det er mere omkostningsfrit at begå voldtægt mod for eksempel en handicappet person end mod andre, siger han.

Straffelovrådet under Justitsministeriet blev under den tidligere VK-regering bedt om at gennemgå alt om sædelighedsforbrydelser i straffeloven og kommer efter sommerferien med et oplæg til Folketinget om, hvor der er behov for ændringer.

- Det vil indgå i vores vurdering, om der i dag er en tilstrækkelig retsbeskyttelse af forsvarsløse ofre, og om strafferammen i dag står mål med forbrydelsens alvor, siger rådets formand og præsident for Østre Landsret, Bent Carlsen.

Straffelovrådet overvejer også, om der skal laves en fælles strafferamme for alle former for voldtægt. Ifølge flere partier heriblandt Venstre, DF, Enhedslisten, S og SF trænger der til at blive ryddet op.

- Det mest reelle vil være, at der kommer en paragraf i straffeloven, der rummer hele spektret af voldtægter. Det er en mærkelig forskel, der er i dag, siger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), formand for Folketingets retsudvalg til Morgenavisen Jyllands-Posten.