Prøv avisen

Voldtægtsofre skal have bedre hjælp

- Foto: colourbox.com

Voldtægtsofre, der søger hjælp tre døgn efter et overfald, har ingen ret til psykologhjælp

Når en ung kvinde henvender sig på et af landets i alt 8 centre for voldtægtsofre, skal det ske senest tre døgn efter overfaldet, ellers har hun ingen ret til at få hjælp. Det er helt urimeligt, lyder det fra flere af voldtægtscentrene, der vil have mulighed for at tilbyde voldtagne kvinde krise- og psykologhjælp – også når de henvender sig flere døgn efter overgrebet.

- Vi må se i øjnene, at mange kvinder henvender sig først efter 3 døgn fordi de er chokeret og der går noget tid inden det rigtig går op for dem hvad der er sket

De kvinder har imidlertid lige så stor brug for hjælp som kvinder, der henvender sig umiddelbart efter, siger Anja Hareskov Jensen, psykolog ved Center for Voldtægtsofre i Århus.

Hun bakkes op af personalet ved såvel Centret for Voldtægtsofre i København som centret i Odense, hvor man også finder reglen problematisk.

Tredøgnsreglen blev lavet, fordi retsmedicinere vurderer, at spor fra gerningsmanden ofte vil være forsvundet tre døgn efter overgrebet. Men reglen betyder altså samtidig, at centrene officielt skal afvise at hjælpe kvinder – for eksempel med psykologisk bistand – når de kommer tre døgn for sent. Det sker dog sjældent i praksis, da landets centre ofte bøjer reglerne og tilbyder kvinderne behandling og støtte alligevel.

- Det er en meget uheldig begrænsning, som betyder, at vi officielt må sige: Du er kommet for sent, vi kan ikke hjælpe dig. Men vi er selvfølgelig ikke hjerteløse, og derfor tilbyder vi behandling til kvinderne i det omfang, vi kan. Men det er langtfra optimalt, at vi på den måde bliver nødt til at omgå reglerne, siger Karin Sten Madsen, konsulent ved Center for Voldtægtsofre i København.

Fra både Odense, København og Århus lyder det, at tolkningen af tredøgnsreglen varierer fra center til center, og at det derfor er svært at sikre en ensartet behandling af voldtægtsofre i hele landet.

- Helt grundlæggende gælder det, at de her kvinder har et reelt behov for hjælp. Vi kan måske ikke længere finder beviser på deres kroppe, men vi kan hjælpe dem med at bearbejde deres oplevelse og komme videre. Den ekspertise har vi her på centrene, og derfor virker det helt forkert at skulle afvise kvinder, bare fordi de kommer et par dage for sent. Vi har brug for en bredere grænse, siger psykolog Anja Hareskov Jensen.

Hun understreger, at det eneste alternativ til hjælpen på centrene er en privatpraktiserende psykolog. Her skal kvinden ofte betale for en del af behandlingen selv, og hun risikerer at komme til at vente i månedsvis på at få tid hos en kvalificeret krisepsykolog. Netop ventetiden kan være problematisk for voldtægtsofre:

- Vi håber jo på, at den hurtige indsats på centrene hjælper kvinden til at handle så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til det traume, hun har været udsat for. Det kan for eksempel være, at hun skal støttes i at holde fast i sociale kontakter og undgå at gro fast i forestillingen om, at hun selv har været ude om det, der skete. Derfor er det vigtigt for os at starte behandlingen så hurtigt som muligt, siger Anja Hareskov Jensen.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk