Prøv avisen

Vores uopdragenhed skader Danmark

Danskerne er i en helt særlig liga, når det gælder uhøflighed og dårlig omgangstone. -

Danskerne er i en helt særlig liga, når det gælder uhøflighed og dårlig omgangstone. Eksperter mener, det er rodfæstet i vores identitet, men vi kan blive tvunget til at lave om på det

På EUC Vest i Esbjerg skal grundforløbets godt 500 elever lære om takt og tone. De giver hånd til underviseren, modererer deres sprog og lærer at klæde sig korrekt.

Forløbet blev indført i 2007, fordi mange virksomheder ikke længere ønskede at modtage lærlinge fra erhvervsuddannelsescentret. Eleverne var for uopdragne, dårligt klædte, næsvise overfor kunder og kendte ikke til pli. Derfor begyndte EUC Vest at undervise i god opførsel, og det har været en stor succes, siger uddannelsesleder Anders Christensen.

- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, og det er blevet lidt lettere at finde en praktikplads. De unge skal lære, at når de kommer ud, har deres opførsel konsekvenser. Ingen mestre er interesserede i en lærling, som giver kunderne et dårligt indtryk af virksomheden, siger han.

At EUC Vest fandt det nødvendigt at opdrage eleverne i pli og høflighed kommer ikke bag på Ulla Gjedde Palmgren. Hun er cand.mag. og forfatter til "Håndbog i høflighed", hvor hun tager læseren på rundtur i høflighedens væsen i 11 EU-lande. Forskellene landene imellem er tydelige, og helt i bund på skalaen over pli ligger danskerne.

- Det skyldes, at høflighed for mange danskere ses som noget falsk og hyklerisk. Vi har en grundlæggende uimponerethed, som bunder i vores kultur og historie, hvor man ikke har krav på noget og ikke skal rage for højt op. Det er ikke i ond mening, men i vores selvforståelse støder vi andre fra os, fordi vi ikke har fornemmelse for, hvad de mener er høfligt og dannet, siger Ulla Gjedde Palmgren.

Hun ser blandt andet konsekvenserne af danskernes manglende høflighed afspejlet i dårlige tal for turistbranchen. Ulle Gjedde Palmgren mener, at omgangstonen over for turister spiller en stor rolle for, om de har lyst til at vende tilbage til Danmark.

Det er post.doc. Niels Christian Nielsen fra Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet enig i. Han mener, at danskernes adfærd i værste fald kan betyde, at vi skræmmer turister og udenlandske besøgende helt væk.

- Vi går fejl med vores omgangstone, fordi vi ønsker at betragte alle som lige. Der er noget jantelov over det, som ligger dybt begravet i os. Det kommer til at betyde, at ekspedienter ikke føler et ansvar for kunder, og cafégæster ikke føler sig godt modtaget. Vores jævne, ligefremme måde, som minder om et landsbyfællesskab, virker på udenforstående som decideret uopdragenhed. Og så er spørgsmålet, om ikke turister hellere vil til Sverige eller Holland, hvor de møder større høflighed, siger han.

Ulla Gjedde Palmgren tror, at danskerne i fremtiden bliver nødt til at ændre adfærd. Pli og høflighed vil komme mere i højsædet i takt med, at verden bliver mindre. Vi bliver nødt til at erkende, at høflighed er en nødvendighed i omgang med andre.

- Den nuværende tendens til uhæmmet individualisering og mangel på hensyntagen vil blive presset. Vi bliver tvunget ind i en proces, hvor globaliseringen gør, at vi kommer i kontakt med mange andre landes omgangsformer. Så bliver vi nødt til at fornemme andre grænser og lægge den danske uhøflighed væk, siger hun.

barslev@kristeligt-dagblad.dk