Dansk Folkeparti splittet: Tre profiler siger nej til at forbyde omskæring

Omskæring af drenge op til 18 år skal være forbudt, mener Dansk Folkeparti. Partiet er dog splittet i sagen, og tre fremtrædende folketingsmedlemmer vil fortsat stemme imod et forbud

Dansk Folkeparti splittet: Tre profiler siger nej til at forbyde omskæring
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix og Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

På et gruppemøde torsdag morgen besluttede Dansk Folkeparti at ændre holdning til omskæring af drengebørn. Partiet har hidtil været imod et egentlig forbud, samtidig med at man har kaldt problemstillingen ”kompleks”. Nu vil partiet stemme for et forbud mod, at drenge under 18 må omskæres, uden at der er medicinske grunde til det. Der er dog uenighed i folketingsgruppen, hvor tre fremtædende medlemmer, næstformand Morten Messerschmidt, partiets tidligere næstformand Søren Espersen samt folketingsmedlem Marie Krarup forsat ønsker, at omskæring skal være tilladt.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt er meget glad for, at partiet – borset fra de tre medlemmer – nu er blevet enigt om at støtte forbud mod omskæring af drenge under 18 år.

”Ingen har været i tvivl om, hvor jeg selv har stået. Jeg mener ikke, man skal skære i raske børn. Vi har ønsket at læne os op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Efterhånden som samtlige læge- og sundhedsfaglige selskaber har forladt Styrelsen for Patientsikkerheds arbejdsgruppe om omskæring, er der ikke længere noget sundhedsfagligt at læne sig op ad,” siger Liselott Blixt, der understreger, at partiet vil se på de konkrete forslag om drengeomskæring, når de kommer op i Folketinget.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille fra det endnu ikke opstillingsberettigede parti Fremad har bebudet, at han vil fremsætte et beslutningsforslag, og SF vil fremsætte et ændringsforslag til det borgerforslag om en aldersgrænse for omskæring, der skal behandles i den næste folketingssamling. Det skyldes, at borg erforslaget lægger op til en aldersgrænse på 18 år for både drenge og piger, hvilket ifølge SF kan tolkes som en implicit anerkendelse af omskæring af kvinder.

”Vi skal se de konkrete forslag, før vi præcist beslutter, hvordan vi stemmer. Men vores udmelding her og nu er, at Dansk Folkeparti går ind for en aldersgrænse for drengeomskæring på 18 år,” siger Liselott Blixt.

Men hvad siger du til, at formanden for Det Jødiske Samfund Henri Goldstein i Kristeligt Dagblad har understreget, at det er lige så umuligt at praktisere jødedom i Danmark uden omskæring som at praktisere kristendom uden dåb?

”Vi skriver 2020, og der bliver vi nødt til at se på sagen med sundhedsfaglige briller. Som Det Jødiske Samfund selv siger, så er det meget få jøder, der bliver omskåret i Danmark. Når vi kan se, at lægerne, Børnerådet og mange andre fraråder det, så kan vi ikke blive ved med at acceptere det. Vi har set, at det i nogle tilfælde er gået galt, og at det i nogle tilfælde ikke udføres korrekt. Det kan vi ikke blive ved med at se på, når vi samtidig mener, vi skal have en kvalitet i vores sundhedsvæsen. De tre medlemmer, der stemmer mod et forbud, ser meget på det familieretlige, og det skal de selvfølgelig have lov til.

Hvad så med hensynet til muslimers religionsfrihed. Det skønnes, at der sker et par tusinde omskæringer af muslimske drengebørn?

”Jeg mener ikke, det er religionsfrihed at skære i raske børn,” siger Liselott Blixt.

Næstformand Morten Messerschmidt forsvarer jødernes ret til at holde fast i en flere tusinde år gammel tradition ud fra familiepolitiske argumenter.

”Jeg kan forstå argumenterne på begge sider, men jeg mener nok, at det her mere er et familiepolitisk anliggende end et sundhedspolitisk,” siger han.

”Derfor er jeg bekymret for det overgreb mod familien, som det jo vil være, især i forhold til jøderne, hvis man siger, at denne tradition, som går mange tusinde år tilbage, ikke længere kan praktiseres.”

”På den ene side er det som kristen dybt mærkeligt og svært at forstå, at man vil fjerne forhuden på raske drengebørn, men på den anden side er der jo ingen tvivl om, at det for jøderne er selve pagtstegnet. Det er dåben for dem.”

”Så jeg er bekymret for, hvordan det vil påvirke jødernes dagligdag og mulighed for at leve livet i overensstemmelse med deres traditioner, hvis man gør det forbudt.”

Så du vil stemme imod et forbud?

”Ja, det er nok mit udgangspunkt, at jeg synes, at det er noget, man skal have lov til at beslutte i familien, men det afhænger selvfølgelig af, hvordan det konkrete lovforslag kommer til at se ud.”

Et argument imod omskæring er, at man skærer i raske børn. Hvordan kan du acceptere, at man gør det, selv om det er en gammel tradition?

”Jamen, det er ikke sådan, at man nødvendigvis er for en gammel tradition, blot fordi man ikke mener, at den skal være forbudt. Jeg er som sagt kristen, og der har vi slet ikke disse fysiske traditioner. Dåben er vores tradition.”

”Masser af jødiske familier lader ikke deres børn omskære, men det er jo så en beslutning, mor og far træffer. Det er ret principielt, at en mand og en kvinde afgør, hvad barnet skal hedde, hvilket sprog, det skal tale og altså også, hvilken tradition og religion barnet skal vokse op i,” siger han.

Han er åben for, om samfundet skal stille krav om, hvordan indgrebet skal foregå, for eksempel om en læge skal medvirke til det.

Dansk Folkeparti har på mange andre områder blandet sig i, hvad familier opdrager deres børn til. For eksempel har I foreslået et forbud mod, at børn kan gå med tørklæder i skolen. Hvorfor er dette med omskæring anderledes?

”Tørklædet er et ydre symbol på islam, den rene over for den urene og så videre. Der vil jeg bare være så direkte at sige, at jødedom rent historisk har en større berettigelse i det danske samfund, end islam har. Desuden er tørklædet jo ikke et pagtstegn, som omskæring jo er for jøderne.”

Du vil afvige fra, hvad dit parti nu mener, og normalt har I jo partidisciplin. Hvorfor afviger I fra det i denne sag?

”Det her er en meget svær diskussion, og jeg kan sagtens forstå holdningen på den anden side og mine 13 kolleger, som går ind for en aldersgrænse. Vi har haft en position indtil i morges (at omskæring skulle være tilladt for drenge, red.), og den mener tre os, at vi skal holde fast i, mens 13 medlemmer vil korrigere den. Så der er ikke tale om, at vi nu fritstiller medlemmerne, skal have en lang diskussion og så videre,” siger Morten Messerschmidt.