Dansk litteratur

Ritzau Scanpix/Iris
1. Introduktion

Danmark har en stor tradition for god litteratur. Hvilke forfattere og bøger er vigtige? Hvad er de vigtigste emner? Læs mere i Kristeligt Dagblads tema om dansk litteratur.
 

2. Hvad er dansk litteratur?
Bogforum 2018

De 10 bedste danske bøger fra det 20. århundrede

Hvilke danske bøger er de bedste? Kristeligt Dagblad har bedt en litteraturforsker udvælge de 10 bedste danske bøger fra det 20. århundrede. Et panel af forfattere og anmeldere sætter ord på, hvorfor bøgerne er noget særligt

Quiz

Test din viden om dansk litteratur

Danske forfattere har skrevet om utallige emner - men hvor godt kender du deres bøger?

3. Middelalderen

Perioden fra 1100-1535: Litteraturen i middelalderen blev skrevet på enten latin eller dansk. I den tidlige middelalder var det ofte historiske begivenheder, der blev nedskrevet af forskellige kirkelige institutioner. Det kendteste danske værk er Danmarkshistorie af Saxo Grammaticus.

I begyndelsen af 1400-tallet begynder borgerstanden og adelen at læse og købe bøger. Dermed opstår der et marked for forskellige religiøse skrifter (for eksempel bønnebøger, helgendigte og -dramaer) men også ridderfortællinger og folkeviserne bliver nu nedfældet på papir.
 

Hvem er Saxo?

Spndende vrk af Helle Stangerup om manden bag dansk litteraturs frste hovedvrk og med highlights fra hans krnike om danskernes bedrifter.

En ny generations blik på Saxo

Et hold yngre historikere genfortolker Saxos berømte danmarkshistorie. De prøver at læse teksten i en europæisk kontekst ikke bare som en nationalhistorie, som det ofte er sket. For Gesta Danorum er et af Danmarks vigtigste bidrag til verdenslitteraturen

4. Renæssance og barok

Perioderne 1535- 1640 og 1640-1700: Litteraturen i 1500-tallet er vældig påvirket af strømningerne i resten af Europa. Det er humanismen, renæssancen og reformationen, der påvirker forfatterne og læserne.

Humanismen forskyder fokus fra det åndelige til det mere menneskelige og efterligner antikken. Ved reformationens ankomst bliver humanismen standset for en tid, da digtning og litteratur nu sætter fokus på reformationskampene og forkyndelsen. Midt i 1600-tallet vender man tilbage til humanismen og hylder historien og det antikke.

Barokken i 1600-tallet er storslået og passer godt til enevælden i Danmark. Den politiske digtning smigrer kongen, der nærmest indtager Guds plads. Den religiøse digtning fokuserer på antiteser som liv/død og sorg/glæde. Barokken er sanselig og taler til følelserne. En af tidens dygtigste digtere var salmedigteren Thomas Kingo.

Det er også i 1600-tallet at der kommer fokus på memoirelitteraturen blandt andet med udgivelsen af Leonora Christinas "Jammersminde".
 

Thomas Kingo (1634-1703)

Moderne mennesker har let ved at identificere os med Thomas Kingos salmer, for de handler om liv og død, glæde og sorg, medgang og modgang, lykke og ulykke, mener biskop over Københavns Stift Erik Norman Svendsen. Læs om salmedigteren Thomas Kingos liv og levned

Sorgen gjorde ham til glædens digter

HANS CHRISTENSEN STHEN: Selv om der har været uenighed om de biografiske kendsgerninger, er der i dag ingen tvivl om, at Hans Christensen Sthen er en af vores store salmedigtere fra reformationsårhundredet

Barok-bohemens sidste hvilested

Thomas Kingo var barokkens store digter. Han er begravet i en sort læderkiste i Fraugde Kirke. Den og det epitafium, han lod bygge til sin egen ære, vidner om hans store svaghed eller styrke: forfængelighed

5. Klassicismen

1700-1800: I 1700-tallet er der to store strømninger: Pietismen og rationalismen.

Pietismen kommer til Danmark i begyndelsen af 1700-tallet. Det er en religiøs bevægelse, der gennem nøjsomhed ønsker en inderlig kristendom. Der er fokus på følelserne frem for fornuften. Hovedkraften i pietismen udgøres af almindelige og ulærde mennesker. Den kendteste danske digter fra den periode er H.A. Brorson.

Modsætningen til pietismen finder man i rationalismen, der kritiserer religionen og kirken og fokuserer på det rationelle og målelige. Forfatteren Ludvig Holberg er det bedste danske eksempel med sin frie og populærvidenskabelige skrivestil.
 

Hans Adolph Brorson (1694-1764)

Brorson er en af vore største salmedigtere. Vi synger hans julesalmer og ikke mindst "Op, al den ting, som Gud har gjort". Med Brorson kom pieismen for alvor ind i den danske salmedigtning

Brorson ser med hjertet

Salmedigteren H.A. Brorson indførte en ny erotisk sanselighed i kristen dansk poesi, siger den bogaktuelle professor Erik A. Nielsen. Han opfatter 1700-tallets pietisme som et indre og radikalt frigørende oplysningsprojekt

Alt for få kender historikeren Holberg

Ludvig Holberg ville ikke bare opregne fortidens begivenheder for sit publikum, men fortælle historien og forklare, hvordan den skulle forstås, og hvad den kunne bruges til

Stort værk om Ludvig Holberg på vej

Danmark og Norge har indledt et udgivelsesprojekt til 50 millioner kroner, der skal gøre den store 1700-tals forfatter og samfunds-debattør bredere kendt i de to lande

6. Romantikken

Perioden 1800-1870: I romantikken er det følelserne, der er i centrum. Blikket blev vendt væk fra den ydre skuffende verden og ind i menneskets indre, hvor det i følelserne søger skønhed og harmoni. Det er i denne periode, at store danske forfattere som H.C. Andersen, Oehlenschlager, Grundtvig, St. St. Blicher og Søren Kierkegaard skriver.
 

H.C. Andersen (1805-1875)

Hvem var H.C. Andersen? Lige når vi tror, at nu har vi ham, nu ved vi alt om ham, smutter han fra os og dykker ned i havfruebølgerne. Vi lærer ham bedst at kende ved at læse hans egne eventyr, siger docent, dr.phil. Johan de Mylius fra H.C. Andersen-Centret i Odense

På sporet af Oehlenschlägers brede bøge

Man siger, at Oehlenschläger skrev ”Der er et yndigt land” i Stengade Skov på Langeland. Det er dog næppe sandt, siger en tidligere skovrider. Til gengæld blev der fra skoven skudt med kanoner mod briternes krigsskibe under Englænderkrigene

Baggrund: Hvem var præsten N.F.S. Grundtvig?

Grundtvig er en af de personer, der har haft størst betydning for dansk kirkelig og national identitet, og han har skrevet flere salmer til Den Danske Salmebog end nogen anden. Men hvem var han egentlig? Læs om hans liv og virke her

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Søren Kierkegaard hører til blandt de mest indflydelsesrige danske tænkere. Hans bøger spænder bredt lige fra det skønlitterære til teologiske, filosofiske og psykologiske tanker. Få det hurtige overblik her

7. Naturalismen

Perioden 1870-1890: Sidst i 1800-tallet kommer det moderne gennembrud og naturalismen. Litteraturen er i disse årtier vældig inspireret af naturvidenskaben og forsøger at afspejle verden. Litteraturen bliver et laboratorium, hvor mennesket undersøges. Forfattere som J.P. Jacobsen, Henrik Pontoppidan og Herman Bang er meget aktive i denne periode.

Forfatteren og kritikeren Georg Brandes får stor betydning for litteraturen i denne periode, med sin skarpe evne til at se nye forfattere og sit store ønske om en litteratur, der skal sætte samfundets problemer under debat.
 

14 omgange med "Niels Lyhne"

J.P. Jacobsens roman "Niels Lyhne" er den bedste roman fra 1800-tallet. Den handler om al den skønhed, poesi kan skabe, og som tragisk ikke ændrer det mindste på den verden, vi lever i og af

Livets drama er i alt det usagte

Forfatter, journalist, flanør og poseur. Herman Bang var det hele. Men først og fremmest er både han selv og hans værk stadig moderne trods den for længst fastslåede klassikerstatus

8. Symbolismen

Perioden 1890-1900: I symbolismen dyrker digterne kunsten for kunstens skyld. Forfatterne vil ikke længere sætte samfundets problemer under debat, men de ser ind i sig selv i en søgen efter det essentielle og dybe i verden. Symbolisterne mener, at det væsentligste i tilværelsen er skjult for det blotte øje, derfor bruger de symboler og metaforer når de skriver. I denne periode skriver forfattere som Johannes Jørgensen og Sophus Claussen.
 

Sophus Claussen - den livsforklarende poet

Digtet "Midsommer" sætter fokus på, at sommer også er kedsomhed, forklarer professor Bo Hakon Jørgensen

9. Det folkelige gennembrud

Perioden 1900-1920:I det folkelige gennembrud søger litteraturen fra byen ud til landet. Helten i denne periode er hverdagsmennesket, der må overleve ved hårdt arbejde. Forfatterne ønsker at tale fra folket og om folket. I denne periode er det forfattere som Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen, der dominerer i litteraturen.
 

Kronik

Aakjær – dengang ateister havde format

I 150-året for Jeppe Aakjærs fødsel er det værd at mindes en digter og socialt bevidst samfundsrevser, som gjorde op med den pietistiske kristendomsforståelse, han var vokset op med, men som samtidig havde stor indsigt i og respekt for den folkelige religiøsitet

Den søgende Jensen

I gymnasiet tændte universitetslektor ph.d. Lars Handesten »totalt« på digtet »Paa Memphis Station«. Begejstringen over Johannes V. Jensens poesi og lysten til at følge den ikke-kristne digters livslange søgen efter ny eksistentiel erkendelse

10. Modernismen

Perioden 1920-1980: Forfatterne i modernismen fortolker en verden i konstant forandring. Litteraturen handler om det rodløse menneske, der føler sig fremmedgjort i storbyen, hvor de menneskelige relationer erstattes af materielle eller institutionelle elementer. Eksempler på vigtige danske forfattere i denne periode er Karen Blixen, Martin A. Hansen, Klaus Rifbjerg, Peter Seeberg, Inger Christensen og Søren Ulrik Thomsen.
 

Martin A. Hansen mellem kristendom og fornuftsdyrkelse

Litteraturforsker Anders Thyrring Andersen har skrevet den meget roste bog Polspænding om Martin A. Hansens forfatterskab. Han vil gøre op med det, han kalder de skadelige myter om Martin A. Hansen

Klaus Rifbjerg og den kroniske skrivekløe

Klaus Rifbjerg fik en hård medfart af anmelderne i begyndelsen af karrieren. Han er blandt andet drevet af at skulle vise dem, at de tog fejl, fortæller han i det sidste interview i serien Tilbage til start

Essay

Peter Seeberg stod i spændingen mellem Nietzsche og evangeliet

I denne uge kunne Peter Seeberg være fyldt 90 år. Hans klassiker-status cementeres i denne tid, hvor nye udgivelser om forfatteren fra Viborg er på vej. Seeberg-kender Anders Juhl Rasmussen tegner her et portræt af manden og hans værk

Inger Christensen minder en om de væsentlige ting

For forfatteren Inger Christensen var ord en helt essentiel del af livet. I en ny teaterforestilling tager skuespiller Karen-Lise Mynster livtag med forfatterens poetiske univers. For verden i dag er desværre alt for fattig på poesi, mener Mynster

Enhver er både almindelig og unik

- Jeg synes, at det er så centralt, at mennesket kan ses fra flere sider, siger digteren og essayisten Søren Ulrik Thomsen, der taler om den danske "borger-lighed", fordi vi ligner vores "modbilleder" mere, end vi vil være ved

11. Realismen

Perioden 1930-1980: Realismen løber sideløbende med modernismen. I 30'erne er det en socialrealisme, der er i fokus. Forfatterene forsøger med en marxistisk tilgang at gøre opmærksom på den sociale ulighed i samfundet, og at få læserne til at gribe ind over for den.

I 60'erne og 70'erne dukker nyrealismen frem. Forfatterne forsøger i denne periode at skrive præcist og detaljeret om den nye familieform, kønsidentitet, fremmedgørelse og selvopfattelse. Det er danske forfattere som Tage Skou-Hansen, Kirsten Thorup og Henrik Stangerup, der skriver i denne periode.

Den magiske realisme kommer i 70'erne og 80'erne. I denne periode bliver den sociale realisme blandet med en magisk virkelighed. Det er særligt Ib Michael og Peter Høeg, som bruger den magiske realisme i deres værker.
 

Øjeblikke når livets dybde åbner sig

Mit livssyn: Kristendommen rummer af sandheder mindst én, som enhver kan forstå, og som de fleste også bøjer sig for en skønne dag, siger forfatteren Tage Skou-Hansen

Interview

Kirsten Thorup: Jeg bebrejder stadig mig selv, at jeg ikke var mere nærværende som mor

Kirsten Thorup blev både tidligt mor og forfatter. Nu har den 74-årige forfatter skrevet romanen ”Erindring om kærligheden”, hvor et af temaerne er et kompliceret mor-datter-forhold. Læs eller genlæs denne artikel fra 2016 i anledning af, at Kirsten Thorup netop har modtaget Nordisk Råds litteraturpris

Portræt

Ib Michael - en forfatter på rejse med sig selv

På lørdag fylder den folkekære forfatter Ib Michael 70 år. Han har set mere af verden end de fleste - og fået mange bøger ud af sine rejser

Livets mening er at åbne sig

Danmark er et religiøst u-land. For den vestlige kirke har forsømt at dyrke troens inderside, mener forfatteren Peter Høeg, der er aktuel med den metafysiske ungdomsroman "Elefantpassernes børn"

12. Postmodernismen

Fra 1980: De store fortællinger er døde. Religionerne er i krise, ideologierne er døde, identiteterne er flydende og alt er relativt. Det er ind i den virkelighed postmodernismens forfattere skriver. I modsætningen til modernisterne ser de ikke disse tab som noget negativt, men som en mulighed for at gøre og være lige hvem man vil.

Postmodernisterne var særligt aktive i 80'erne og 90'erne. De eksperimenterede med både form og indhold på en hel ny måde end tidligere. Postmoderne romaner er ofte metaromaner, hvilket vil sige at de på et overordnet plan ofte handler om dem selv som tekster. Det er forfattere som Svend Åge Madsen, Pia Juul, Peer Hultberg og Naja Marie Aidt, der er kendetegnende for denne periode.

De fleste vil sige at postmodernismen er ovre, men de færreste vil give et bud på, hvilken periode vi befinder os i nu. Vi må nok vente 10-20 år, inden vi kan få et bud på, hvordan vi skal karakterisere det, vi oplever i litteraturen netop nu.
 

Videobånd viser billeder af Jesu liv

Svend Åge Madsen fejrer sin 70-års fødselsdag med en vidtløftig og fortættet roman om tro, håb og kærlighed

Man bliver ikke lykkelig af at bo på landet

Den stråtækte idyl på skovridergården ved Præstø passer perfekt til den arketypiske forfatter på landet. Men det gør Pia Juul ikke

Et kor af levende stemmer

Peer Hultbergs "Requiem" er en monumental bog, der handler om tilværelsens smertepunkter. Man bliver aldrig færdig med at læse værket

Forfatteren, der kan sætte punktum

Naja Marie Aidt skyr omsvøb og bortforklaringer i sine tekster, lyder en del af forklaringen på, at hun i går modtog Søren Gyldendal Prisen 2011

13. Forfattere
14. Seneste artikler

Steen Steensen Blicher (1782-1848)

Den folkekære digter Steen Steensen Blicher skrev om kærlighed og den jyske hede, men også mystikken og det gådefulde fylder i forfatterens mange noveller

Portræt

Forfatter Vibeke Grønfeldt: At skrive er som at trække vejret

Vibeke Grønfeldt kalder ordene for sin tankes hjem og bogstaverne for en beskyttelse mod den fremmedhedsfølelse, hun har i forsamlinger. I morgen fylder forfatteren, der har boet hele sit liv på Samsø, 70 år

Debatinterview

Kan indadvendt litteratur løse verdenssituationen?

Navlepillende, politiske, vrængende, opgivende – tidens forfattere anklages for at være lidt af det hele. Men i virkeligheden gennemsyres litteraturen lige nu af noget dybere, en klar eksistentialisme. Det mener lektor Marianne Stidsen, der aner et litteraturhistorisk ”vagtskifte"

Interview

Søren Ulrik Thomsen: Nogen skal jo være litteraturens hukommelse

Digteren Søren Ulrik Thomsen skal som ny sekretær for Det Danske Akademi videreføre traditionen med at pleje litteraturen herhjemme. Han mener ikke, at Akademiet behøver at lefle for hverken medierne eller folket, men være det, det er: en skrap og opmuntrende institution for forfatterne

Pop-poesi demokratiserer litteraturen

Populærkultur og poesi har indgået et ægteskab kaldet pop-poesi. Pop-poesien er med til at demokratisere litteraturen og er samtidig del af en tendens, hvor litteraturen griber ind i samfundsdebatten, siger litterater

Flere danskere lytter til bøger

Forbruget af lydbøger stiger markant, for vi har ikke tid til selv at læse, påpeger litteraturforsker, der frygter for fordybelsen

Quiz

Test din viden om dansk litteratur

Danske forfattere har skrevet om utallige emner - men hvor godt kender du deres bøger?

Se flere