Dansk - et sprog i forandring

Sproget udvikler sig hele tiden. I dette tema giver Kristeligt Dagblad dig et indblik i hvordan integration påvirker sproget, hvordan det danske sprog påvirkes af engelsk, forskning indenfor det danske sprog og den bibelske påvirkning af sproget.
I morgen på valdemarsdag er det ifølge myten 795 år siden, at Dannebrog skulle være faldet ned fra himlen i Estland. Scanpix
1. Introduktion

Er 'sgu' egentlig et bandeord? Og ved du, hvor udtrykket "at skille fårene fra bukkene" stammer fra?

Sproget er i konstant forandring. Så hastigt, at stærke kræfter ønsker, at Danmark får en ny sproglov. I forholdet mellem mennesker er det nemlig ikke kun vigtigt, hvad vi hver især mener. Vores måde at bruge sproget på er af afgørende betydning. Dyk ned i vores tema om det danske sprog her!

 

2. Forskning

Vi sluger mere og mere af vores talesprog

Lige siden middelalderen har udtalen af dansk ændret sig mere end de fleste andre sprog i verden. Men ifølge professor i sprogforandring betyder det ikke nødvendigvis, at vi får sværere ved at forstå hinanden

Derfor er dansk så svært at lære

Det danske sprog er et af de sværeste sprog i verden på grund af vores utydelige udtale. Nu har forskere fra Aarhus Universitet fået 5,8 millioner kroner til at undersøge, hvordan undervisere bedre kan tage højde for, at lydene på dansk er så svære at skelne fra hinanden

Danskerne er fulde af sproglige fordomme

Ny forskning viser, at danskerne er sprogligt intolerante over for såvel danskere som udlændinge, der ikke taler perfekt rigsdansk

Kritik: Danmark har Europas slappeste sprogpolitik

Mens man i andre lande forsøger at sætte normer for sproget, har Dansk Sprognævn i mange år blot beskrevet udviklingen, lyder kritikken i ny bog, som sammenligner 10 europæiske lande. Ifølge sprognævnet er virkeligheden mere nuanceret

Her er danskernes 10 største sproglige usikkerheder

Efter 10 års ordbogsvirksomhed på nettet har sproget.dk opgjort danskernes største sproglige usikkerheder. Det store spørgsmål er, hvorvidt ’i gang’, ’allesammen’ og ’af sted’ skal skrives i ét eller to ord

Stednavne

Når historien ligger i navnet

MED BILLEDSERIE Stednavne leder arkæologer på sporet efter fund og fortæller om fortidens Danmark, men kan også føre til falsk historieskrivning

10 spøjse bynavne: Derfor hedder det Lem og Tarm

Når man kører igennem Danmark, møder man ofte sjove bynavne, der nemt kan få gang i lattermusklerne og lade vittighederne rulle. Men hvor kommer navnene fra?

32 skøre danske stednavne

Vi har indsamlet sjove og særprægede danske stednavne for at dele dem med vores læsere

Dialekter

Kan du dine danske dialekter? Find ud af det her

 

Tag på rejse i Danmarks dialekter

Ny hjemmeside præsenterer 40 danske dialekter, fra Nørrebro til Vojens og fra Bornholm til Nordjylland

Gå på opdagelse i uddøde dialekter

Forskere har fundet frem til 3000 stemmer fra fortiden, der kan gøre os klogere på sprogets udvikling, samfundet og os selv

Æ fostor it, va do sæjer, din kjøfenhavner

Mange begræder, at de danske dialekter er ved at forsvinde. Men i virkeligheden er dialekt et moderne fænomen, for engang talte alle i Norden det samme sprog

Dialekterne dør, og det er mors og fars skyld

Det går voldsomt ned ad bakke for dialekterne i Danmark, advarer sprogforskere. Centraliseringen gør alt andet end københavnsk til lavprestige

Autoritet i sproget

Sprog skaber folk

I takt med at den generelle omgangstone bliver mere og mere uformel, stiger danskernes længsel efter et ordentligt sprog. Kun få ønsker sig dog tilbage til dengang, da alle sagde De til hinanden

Bandeord

Sikke et sprog, de unge har

Det er en skrøne, at nutidens børn og unge bander mere end tidligere generationer. Til gengæld betyder det generelle tab af autoritet i samfundet, at de ikke holder det grimme sprog inden for egne rækker, men gerne slynger knap så pæne fraser i hovedet på voksne

Debat

Er der forskel på et hundehoved og en satan? Der er sket et skred i opfattelsen af bandeord

Skældsord var ikke til pænt brug, men bandeord var knyttet til den religiøse sfære og var uacceptable i offentligheden, og jeg tvivler på, at Olsen-banden ville have opnået så stor folkelig succes, hvis Erik Balling havde ladet Egon Olsen kalde Benny og Kjeld for sataner og djævle, skriver formand for Den Danske Sprogkreds

3. Engelsk påvirkning

Engelsk vinder over dansk på jurist-uddannelse

Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet har ophævet sit krav om, at undervisere kan dansk, og kræver i stedet, at alle kan engelsk. Ifølge to professorer er det i lodret modstrid med universitetets sprogpolitik

Dansk og engelsk er ligeværdige sprog

INTERVIEW: Henrik Dam, dekan for Det Juridiske Fakultet, afviser, at han skulle være ude på at nedprioritere det danske sprog. Men engelsk får større betydning end tidligere

Engelsk som koncernsprog ændrer jobkulturen

Når hver fjerde virksomhed indfører engelsk som arbejdssprog, har det sin pris. Det får den uformelle snak, der knytter medarbejdere sammen, til at forstumme

Kronik

Formand for ny sprogforening: I Danmark er vi ved at skifte sprog til engelsk

Danmark står stort set alene med en udpræget defensiv sprogpolitik, som lader påvirkning fra engelsk være retningsgivende. I andre lande i Europa er der et klarere ønske om at passe sit sprog og styrke dets udvikling, skriver formand bag ny sprogforening

I USA fokuserer politikere på stil

Mange amerikanske politikere formulerer sig mere stilsikkert end de danske. Det skyldes blandt andet forskellige politiske, sociale og religiøse traditioner

Kristeligt Dagblad mener

Sprogets magt

Sproget er i konstant forandring. Så hastigt, at stærke kræfter ønsker, at Danmark får en ny sproglov. I forholdet mellem mennesker er det nemlig ikke kun vigtigt, hvad vi hver især mener. Vores måde at bruge sproget på er af afgørende betydning. I denne artikelserie sætter Kristeligt Dagblad fokus på sprogets magt.

Leder

Tag hånd om sproget

Vi gør dansk sprog en bjørnetjeneste ved ikke at give det retning

4. Bibelsk påvirkning

Moderne dansk låner fra Bibelen

Hyppigt brugte udtryk som "at vaske hænder" og "skille fårene fra bukkene" har rod i Bibelen, påpeger forsker, der har set på Bibelens rolle i det danske sprog

Den kristne kulturarv lever i sproget

Bibelske idiomer indgår som fast bestanddel i moderne dansk sprogbrug. Mange af udtrykkene har gennem tiden fået nye betydninger og mistet de gamle. Men den kristne kulturarv lever i sproget, siger sprogforsker

5. Kancellisprog

Det offentlige taler stadig sort

Utallige sprogkampagner har ikke gjort offentlige myndigheders sprog bedre. Selvforståelsen i det offentlige passer bedst sammen med svært tilgængeligt sprog, konkluderer forsker

6. Integration

Flere imamer prædiker på dansk

Imamer i Danmark prædiker i stigende grad på dansk. Årsagen er de mange efterkommere, der har dansk som hovedsprog, samt et voksende antal konvertitter

Dansk er vigtigt for den muslimske identitet

Når der prædikes på dansk i flere moskéer, handler det ud over den sproglige forståelse også om at forme en dansk måde at være muslim på

7. Synspunkter
Per Stig Møller

Sprogpoliti er ikke vejen frem

Vi skal overholde sprogets færdselsregler, men der skal ikke være noget sprogpoliti i Danmark, skriver kulturminister Per Stig Møller (K)

Taler

Tonen gør sproget smukt

I et højst utraditionelt akademisk speciale argumenterer Otto Carlsen fra Aalborg Universitet for, at tonesans er lige så vigtig for en talers gennemslagskraft som ordevne

Tosprogethed

Grænseforeningen vil slås for sproget

Det danske sprog lider af engelsk syge, og derfor bør alle danskere lære af de århundredlange erfaringer med tosprogethed i Grænselandet, erklærer Grænseforeningens formand, Finn Slumstrup

Ulemper ved engelsk

Dansk er det sprog, vi åbner verden med

Formanden for regeringens sprogudvalg, Jørn Lund, advarer om, at danske universiteter og virksomheder, der kommunikerer på engelsk for at forbedre konkurrenceevnen, risikerer at opnå det modsatte

Oversættelse til dansk

Jeg foretrækker at tygge min bøf selv

FEDTHALEFÅR: Der skal være en naturlig udskiftning i sproget, mener oversætter og forfatter Jørgen Sonnergaard, der står bag den første Tintin-oversættelse og alle Haddocks skældsord

8. Læs mere
Liv&litteratur

Om sprogligt motorstop og om at få skruen i vandet

Man kender det fra sig selv: Sproget kan blive slidt, man glemmer at se tingen bag ordene, eller ordene kan helt ændre betydning. Som nu ”bjørnetjeneste”

Kronik

Luther har haft betydning for moderne rigsdansk

Vi ved, at Luthers bibeloversættelse har sat mange spor i det danske sprog, men det er derimod ganske upåagtet, at Luther efter alt at dømme også har haft indflydelse på, hvordan rigsdansk udtales, skriver dagens kronikør

Maven hed ’kagested’: Sådan lød dansk for 700 år siden

Et kæmpe opslagsværk med danske ord fra perioden mellem år 1300 og 1700 er nu blevet digitaliseret og lagt på nettet under navnet kalkarsordbog.dk. Ordbogen giver ifølge forskere et unikt indblik i dansk sprog og dets historie helt tilbage til middelalderen.

Refleksion

Goodbye to danish?

Når statsmagter førhen meget resolut satsede på at etablere og styrke nationalsprog – gennem skoler og ordbogsudgivende akademier – så har de naturligvis, havde jeg nær sagt, haft gode økonomiske og magtpolitiske grunde til det. Skulle dette rationale nu være udhulet, og skulle opretholdelsen af nationalsprog tværtimod stille hindringer i vejen for erhvervelsen af flere penge og mere magt, må vi så ikke forvente at staten vil fremme afskaffelsen af vores nationalsprog?

Flag der vejrer, lut og lagkage og andre vildfarne vendinger

De faste sproglige vendinger er ifølge professor Johs. Nørregaard Frandsen med til at forankre det danske sprog socialt og historisk. Men nogle gange gengiver vi dem forkert. Her er fem udbredte og sjove sprogsmuttere

Sproget forlænger Landbodanmarks levetid

En meget stor del af det danske sprog, vi kender og elsker i dag, er skabt af de store danske forfattere for 150-200 år siden, da landbruget endnu var hovederhverv, erklærer professor Johs. Nørregaard Frandsen, der er aktuel med bogen ”Kovendinger – Liv i sproget”

Ti ting, vi kan lære af forfatternes brændte breve

Det personlige brev er en genre, som forfattere gennem tiden har brugt til at skaffe sig alliancer og kærester. Eller bare til at lette hjertet med. Men der er også breve så prekære, at de er blevet brændt. Lektor emeritus og dr. phil. John Chr. Jørgensen guider her til brevets etik – belært af litteraturhistorien

I reservatet for truede ord passes der på det glemte sprog

Sproget ændrer sig i tidens løb. Ord kommer, og ord går. I parken hos Nivaagaards Malerisamlings Reservat for Truede Ord opbevares nogle af de ord, der er på vej ud af det danske sprog. Her luftes ordene flittigt blandt rododendron og fuglekvidder

Kritik: Danmark har Europas slappeste sprogpolitik

Mens man i andre lande forsøger at sætte normer for sproget, har Dansk Sprognævn i mange år blot beskrevet udviklingen, lyder kritikken i ny bog, som sammenligner 10 europæiske lande. Ifølge sprognævnet er virkeligheden mere nuanceret

Kronik

Formand for ny sprogforening: I Danmark er vi ved at skifte sprog til engelsk

Danmark står stort set alene med en udpræget defensiv sprogpolitik, som lader påvirkning fra engelsk være retningsgivende. I andre lande i Europa er der et klarere ønske om at passe sit sprog og styrke dets udvikling, skriver formand bag ny sprogforening

Liv&litteratur

Om sprogligt motorstop og om at få skruen i vandet

Man kender det fra sig selv: Sproget kan blive slidt, man glemmer at se tingen bag ordene, eller ordene kan helt ændre betydning. Som nu ”bjørnetjeneste”

Kronik

Luther har haft betydning for moderne rigsdansk

Vi ved, at Luthers bibeloversættelse har sat mange spor i det danske sprog, men det er derimod ganske upåagtet, at Luther efter alt at dømme også har haft indflydelse på, hvordan rigsdansk udtales, skriver dagens kronikør

Maven hed ’kagested’: Sådan lød dansk for 700 år siden

Et kæmpe opslagsværk med danske ord fra perioden mellem år 1300 og 1700 er nu blevet digitaliseret og lagt på nettet under navnet kalkarsordbog.dk. Ordbogen giver ifølge forskere et unikt indblik i dansk sprog og dets historie helt tilbage til middelalderen.

Sorg: Sådan siger du til dem, der har mistet

Hvad siger man til nogen, der har mistet? Kondolerer man? Her er 10 råd fra mennesker i sorg til, hvad man kan sige til nogen, der har mistet

Refleksion

Goodbye to danish?

Når statsmagter førhen meget resolut satsede på at etablere og styrke nationalsprog – gennem skoler og ordbogsudgivende akademier – så har de naturligvis, havde jeg nær sagt, haft gode økonomiske og magtpolitiske grunde til det. Skulle dette rationale nu være udhulet, og skulle opretholdelsen af nationalsprog tværtimod stille hindringer i vejen for erhvervelsen af flere penge og mere magt, må vi så ikke forvente at staten vil fremme afskaffelsen af vores nationalsprog?

Flag der vejrer, lut og lagkage og andre vildfarne vendinger

De faste sproglige vendinger er ifølge professor Johs. Nørregaard Frandsen med til at forankre det danske sprog socialt og historisk. Men nogle gange gengiver vi dem forkert. Her er fem udbredte og sjove sprogsmuttere

Sproget forlænger Landbodanmarks levetid

En meget stor del af det danske sprog, vi kender og elsker i dag, er skabt af de store danske forfattere for 150-200 år siden, da landbruget endnu var hovederhverv, erklærer professor Johs. Nørregaard Frandsen, der er aktuel med bogen ”Kovendinger – Liv i sproget”

Se flere