Prøv avisen

10 skarpe citater fra debatten om vielse af homoseksuelle

10 udvalgte citater fra debatten om vielse af homoseksuelle i folkekirken. - Foto: Ole Christiansen Denmark

Debatten om vielse af homoseksuelle har affødt særdeles farverig polemik. Her er 10 af de bedste bemærkninger, både for og imod

1) Kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen i Politiken 10. november 2011:

Jeg glæder mig til at overvære det første kirkebryllup med homoseksuelle par. Og jeg ved, at der er mange homoseksuelle, der glæder sig til endelig at kunne blive viet i kirken. Jeg har lovet at stå på trappen og kaste ris. Med vielser af homoseksuelle i kirken kommer vi endnu et skridt nærmere på et samfund, der på alle måder fuldt ud accepterer den enkeltes ligeværd uanset hvem man er, og hvem man elsker

2) Chefredaktør Erik Bjerager i Kristeligt Dagblad 24. november:

Prisen, der betales for at træffe denne historiske beslutning kan blive stor. Den kan resultere i, at flere bryder ud af folkekirken og danner valg- eller frimenigheder. Den kan mindske tolerancen over for de teologiske forskelligheder, der altid har kendetegnet folkekirken. Den kan skade forholdet mellem kirke og folketing. Den kan skade folkekirkens position i det internationale kirkelige arbejde. Og den kan dybest set også skade de homoseksuelle, som nu presses ind i at skulle ligne de heteroseksuelle og ikke længere anerkendes for deres forskellighed.

3) Sognepræst og næstformand for Grundtvigsk Forum Helge Baden Nielsen i Kristeligt Dagblad 22. februar 2009:

Det er jo ikke skabelsesordningen, vi velsigner, men to levende mennesker. Gud har skabt kærligheden, og den fører mennesker sammen. Nogle gange fører den mennesker sammen af samme køn, og det ligger på Vorherre, at Han har lavet mennesker sådan. Det skal jeg ikke blande mig i.

4) Biskopperne Henning Toft Bro, Elisabeth Dons Christensen og Karsten Nissen i Kristeligt Dagblad 29. november 2011:

Hvis regering og Folketing () gør folkekirken til en del af den kønspolitiske kamp for ligestilling imellem de forskellige samlivsformer, gør man folkekirken fortræd.

5) Stefan Dohn i kommentarfeltet til Manu Sareens blog på jp.dk

Jeg er ikke medlem af noget kirkesamfund, men betragter en kirkelig vielse af homoseksuelle på lige fod med, at der i en afholdsforening stilles krav om julefrokost med øl og snaps.

6) Lektor ved University College Syddanmark Hans Krab Koed i Kristeligt Dagblad 7. december 2011:

Som underviser kan jeg selvfølgelig redegøre for forskellige teologiske syn og kirkens enhed og fællesskabet med de afrikanske kirker, og det er da også meget interessant, men måske kunne der findes bedre emner til undervisningen i stedet for atter en gang at skulle forklare og undskylde kirkens afvisning.

Så tak til det danske folk, som har besluttet, at nu kan det ikke vente længere på gamle menighedsrådsmænd og -kvinder, endsige konservative borgerlige kirkeministre. Demokratiet i folkekirken virker, og undervisningen i kristendomskundskab kan komme til at handle om andet end sex.

7) Sognepræst Agnete Raahauge i Åbent brev til Danmarks biskopper, Kristeligt Dagblad, 26. november 2011

Men selvfølgelig burde ingen være overrasket over, at kirkeministeren ønsker at gå imod sproget, al menneskelig erfaring samt 2000 års kirkelig og verdslig forståelse af ægteskab og familie. []. Ifølge denne tro skabes virkeligheden i den menneskelige bevidsthed vi er, hvad vi synes, vi er .

8) Kirkeminister Manu Sareen i Kristeligt Dagblad 20. november 2011:

Det er ikke at blande sig i de indre anliggender.

Kirkeministerens svar på spørgsmålet Når du melder ud i pressemeddelelsen, at homoseksuelle skal kunne kalde sig ægtefæller og at homoseksuelle fremover vil blive erklæret ægtefolk at være er det så ikke at blande sig i de indre anliggender?

9) Formand for Kristendemokraterne Per Ørum Jørgensen på sin blog på eftertanke.dk:

Ordningen mellem Folketinget og folkekirken byggede på gensidig respekt, og en klar forståelse for hvem der er herre i hvilket hus. Denne forståelse og respekt er nu brudt af den nye regering.


10) Formand for Ateistisk Selskab Stinus Lindgreen på religion.dk den 24. november 2011:

Det er jo ikke kun folkekirken, der indtil nu har haft lov til at diskriminere på baggrund af folks seksualitet. Vi har i Danmark omkring 120 godkendte trossamfund, der alle kan søge om ret til at udføre juridisk bindende vielser. Nu har man pålagt det ene af dem at vie homoseksuelle, men hvorfor skal det ikke gælde for alle de godkendte trossamfund?