Prøv avisen

Beskæftigelses-reform. Lad os gøre det, der virker

Den tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch har lavet et oplæg til en reform af beskæftigelsesindsatsen over for arbejdsløse a-kassemedlemmer. Regeringen tygger fortsat på det og kommer så med sit udspil.

Vi er fuldstændig enige med Carsten Koch i, at der skal luges gevaldigt ud i formålsløs aktivering, så beskæftigelsesindsatsen bliver tilrettelagt mere individuelt.

Som udgangspunkt skal beskæftigelsesindsatsen gå på to ben: 1) Der skal stilles krav, og indsatsen skal bringe den arbejdsløse tættere på et fast arbejde. Det kan være gennem målrettet opkvalificering eller trainee-ordninger især for nyuddannede, så de får foden indenfor på arbejdsmarkedet. 2) Der skal være en rimelighed over for det enkelte menneske i forhold til levestandard. Det skal aldrig blive ydmygende ikke at have et arbejde.

De faglige a-kasser bør få en helt central rolle i fremtidens beskæftigelsesindsats, særligt i den første del af ledighedsperioden. A-kasserne kender det arbejdsmarked, som den arbejdsløse skal ud på. De har kendskab til arbejdspladserne på tværs af de kommunegrænser, som alt for ofte sætter en bremse for de kommunale jobcentres arbejde. Det sikrer et effektivt match mellem virksomhed og den arbejdsløse.

For eksempel har Danske Sundhedsorganisationers A-kasse specialkendskab til sygeplejefaget. Hvis en nyuddannet sygeplejerske for eksempel vil søge en stilling på et kardiologisk afsnit, men ikke har konkret erfaring med dette område, så hjælper a-kassen medlemmet med at oversætte de kliniske og teoretiske kompetencer fra studieforløbet.

Det kan lade sig gøre, fordi a-kassens jobkonsulenter har en sundhedsprofessionel uddannelse. Senere i ledighedsforløbet er a-kassens kendskab til arbejdsmarkedet helt nødvendigt i forhold til at rådgive den ledige om for eksempel seks ugers uddannelse.

I 2010 blev et flertal i Folketinget enige om at øge genoptjeningskravet til dagpenge fra seks måneder til 12 måneders fuldtidsarbejde. Det er et alvorligt angreb på den danske model på arbejdsmarkedet.

Alene i 2013 faldt 34.000 mennesker ud af dagpengesystemet, og 14.000 forventes at miste retten i år. For at sikre fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og en rimelig mulighed for at genoptjene retten til dagpenge er vi nødt til igen at sænke genoptjeningsperioden til seks måneder. Det vil i den grad belønne folk, der gør en indsats og for eksempel tager et barselsvikariat.

En reform af beskæftigelsesområdet skal både sikre fleksibiliteten og trygheden på arbejdsmarkedet. Og når man er ramt af arbejdsløshed, skal man have en målrettet plan for hurtigt at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det er med den tilgang, at vi går ind i drøftelserne om en ny og endnu bedre beskæftigelsesindsats.

Grete Christensen er formand for Dansk Sygeplejeråd og Pia Olsen Dyhr er formand for SF