Forkert strategi fra Bibelselskabet. Relevans frem for læderskind må være Bibelens redning

Bibelselskabet har fejret sin 200-årsfødselsdag ved at genudgive Bibelen som gammel vin på nye sække. Indholdet er det samme, men udseendet har ændret sig. Bibelselskabet mener, at nyt omslag kan løse problemet med samfundets generelle uvidenhed om kristendom men det er en forkert slutning, mener jeg.

”Lækre bibelomslag skal vække danskernes læselyst,” lyder det i Kristeligt Dagblad den 22. maj, idet Bibelselskabet har lanceret 21 nye udgivelser af Bibelen. Eller det vil mere præcist sige bibeler, ”der har fået et moderne layout, som skal leve op til danskernes krav til visuelt design”. Oversættelsen er stadig fra 1992. Tanken er åbenbart: Hvad øjnene kan lide, spiser munden. Bibelselskabet sætter på den måde lighedstegn mellem et spiseligt design og et spiseligt indhold.

Men når det drejer sig om Bibelen er indholdet ikke let at spise eller fordøje, uanset hvor spiseligt omslaget er. De hårde ord om mennesker, som synder, om den retfærdige straf, om dommedag og så videre, forbliver kradse ord, om så skrifttypen var af honning.

Nogle vil fra 2012 kunne huske sognepræst Povl Callesen fra Varnæs Sogn ved Aabenraa for tiltaget: ”Alle i et helt sogn får en bibel gratis”. Det sparkede gang i debatten på Facebook ”Vi du have Bibelen stående i din reol?”, hvor mange af forskellige årsager tog afstand fra præstens plan.

Præsten havde dog et ydmygt grundlag for tiltaget: ”Bibelen er grundbogen for alverdens litteratur. Det er godt, at den står til rådighed derhjemme. Det er ikke, fordi vi vil missionere, men kristendommen er på en eller anden måde grundlaget for os alle” der var altså tale om oplysning.

Og daværende biskop Niels Henrik Arendt var begejstret: ”Det er fremragende. Jeg håber, at andre sogne vil tage idéen op, når man har fået nogle erfaringer fra Varnæs, siger han.” I 2014 er Callesens plan tættere på at blive ført ud i praksis, som man kan læse på Haderslev Stifts hjemmeside den 1. maj i år.

Man må dog være skeptisk. Hvem ville læse en kedelig bog på grund af et flot design? Og endnu vigtigere: Hvem forstår indholdet af en bog bedre, alene fordi designet er tidssvarende? Hvis man virkelig kunne gøre folk klogere alene ved at tilrettelægge designet korrekt, ville mange nutidige problemer hurtigt kunne løses. Men sådan fungerer virkeligheden ikke. Desværre.

Jovist har Bibelselskabet ret i at påpege, at Bibelen sælger godt især på grund af nyt design, men der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem at købe en bibel (som gave til en anden), og at Bibelen dermed bliver læst.

Bibelen bør læses sammen med nogen, der formår at forklare Bibelens ord på en relevant og forståelig måde i øjenhøjde med den, der vil vide mere. Interessen for Bibelen skabes kun ved at vise, hvordan Bibelen har relevante ord til nutidens mennesker. Uden relevans, ingen interesse mener jeg. Og relevans kan være så meget. Men er flot design relevans nok til, at man læser i Bibelen?