Manipulation. Hvilken høringsrunde, om jeg må spørge?

I Kristeligt Dagblad lørdag den 24. maj er formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen, refereret for, i sin formandstale på foreningens årsmøde på Nyborg Strand, at henvise til, at der i en høringsrunde har været flertal blandt menighedsrådene for at oprette et Folkekirkens Fællesudvalg. Må jeg have lov at spørge, hvilken høringsrunde hun taler om?

Det kan ikke være den officielle høringsrunde, eftersom høringsfristen her er den 31. maj, hvilket, som jeg før har ytret mig om i denne avis, er alt for kort. Inge Lise Pedersen skal ikke korte den yderligere ved at foregribe et af hende ønsket resultat!

Ved en høringsrunde sidste efterår i forbindelse med debatoplægget fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken viste et temmeligt stort flertal mest sympati for oplæggets model 1, hvilket var det mildeste af tre forslag. I den model indgår ikke noget forslag om et kirkeråd (som man kaldte det, indtil man opfandt eufemismen Folkekirkens Fællesudvalg). Så hvordan Inge Lise Pedersen kan være sikker på, at et flertal har skiftet mening så sikker, at hun tør sige det offentligt på Nyborg Strand er lidt af en gåde.

Ordet manipulation er et stærkt ord, som man skal omgås med varsomhed. Men jeg er lydhør over for dem, der har et bedre forslag til, hvad man ellers kan kalde det!