Prøv avisen
Debat

En falliterklæring at give alkoholbevilling til sømandshjem

Alkohol, druk, øl, bar, fest, alkoholiker, fuld

Det er et nederlag i kampen mod de mange katastrofale følger af det alt for store alkoholforbrug i Danmark at give alkoholbevilling til et sømandshjem, skriver medlem af Danmarks Afholdsforening

NÅR ET AFHOLDSHOTEL som for eksempel Aalborg Sømandshjem får alkoholbevilling, er det i virkeligheden en falliterklæring og et nederlag i kampen mod de mange katastrofale følger af det alt for store alkoholforbrug i Danmark.

I en DR-nyhed den 2. juni oplyses det, at overforbrug af alkohol ikke bare koster den enkelte dyrt, men også samfundet, selvom der kommer fire milliarder kroner ind fra alkoholafgifter. Og en ny analyse fra Trygfonden og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning viser, at alkohol koster samfundet mindst 13 milliarder kroner om året.

Videre oplyses det, at drikkeriet giver større sundhedsudgifter, flere sociale udgifter til for eksempel anbringelse af børn, flere færdselsulykker og tabt produktion.

Udtrykket ”anbringelse af børn” leder tanken hen på en af de mest tragiske følger af drikkeriet: de 122.000 børn i misbrugsfamilier. Hvor er de ansvarlige politikere, hvis pligt det er ad lovgivningens vej at hjælpe disse ulykkelige børn? De kan kun føle sig svigtet af politikere, der er helt i lommen på en magtfuld og skrupelløs alkohollobby.

Det er et spørgsmål, om de 13 milliarder ikke er alt for lavt sat.

I en artikel allerede i 1992 opgjorde overlæge Finn Hardt omkostningerne som følge af alkoholmisbruget til 20-60 milliarder kroner om året, alt efter hvor mange direkte og indirekte udgifter, der medregnes.

Man hjælper heller ikke børnene ved at søge alkoholbevilling som Aalborg Sømandshjem. Et nej til alkohol har altid været et forbilledligt signal fra et afholdshotel til omverdenen.