Prøv avisen

Burka-frit Danmark, tak. Ville vi acceptere kvinder i snor og halsbånd?

I 2009 FORESLOG JEG et forbud mod brugen af burka og niqab. Det udløste en heftig diskussion i offentligheden, som fik en brat afslutning, da Justitsministeriets embedsmænd vurderede, at et sådant forbud ville være imod Grundloven og menneskerettigheder.

I begyndelsen af juli i år slog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fast, at Frankrigs forbud mod netop burka og niqab ikke strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dommen viser dermed, at de danske embedsmænd tog fejl. Den franske lov er møntet på, at man skal vise sit ansigt, fordi det kan forstyrre den offentlige ro og orden, at man går rundt og skjuler, hvem man er.

Jeg er glad for dommen og mener, at den er pinlig for de danske embedsmænd, for den viser efter min opfattelse at deres vurdering i sin tid var mere politisk ”korrekt” end juridisk velfunderet. Jeg er spændt på at høre, hvad Justitsministeriet siger til dommen i dag.

Jeg er heller ikke enig i påstanden om, at et burka- og niqabforbud vil støde mod Grundlovens principper. Et forbud kan først blive i strid med Grundlovens paragraf om religionsfrihed, hvis det gælder forbud mod et neutralt mainstream religiøst symbol.

Men hverken burka eller niqab er et neutralt mainstream religiøst symbol. Tværtimod! En undersøgelse foretaget i syv store muslimsk-dominerede lande (Tunesien, Egypten, Libanon, Tyrkiet, Saudi-Arabien, Irak og Pakistan) viste, at kun 10 procent af befolkningen foretrak, at kvinder gik med burka eller niqab.

I øvrigt har burka og niqab ikke noget med islam at gøre. Det er ikke noget, jeg griber ud af den blå luft. Egyptens tidligere stormufti, Tantawi, har undret sig over følgende: Når man i Mekka og Medina ikke må bære burka/niqab under pilgrimsrejsen i den mest hellige periode og det mest hellige sted, hvorfor skal man så gøre det andre steder? Han var imod burka og niqab.

De, som bærer burka eller niqab, har som regel udgangspunkt i islamisme, som er en aggressiv politisk ideologi baseret på vold som en del af den religiøse politiske kamp. De er også tilhængere af det voldelige sharia-straffesystem.

Selvom jeg er liberal, går jeg stadig ind for, at vi forbyder burka og niqab. Nogle liberale mener, at alene det at være liberal betyder, at man ikke kan gå ind for et forbud. De pågældende liberale har vist ikke læst på ideologi-lektien.

AT VÆRE LIBERAL BETYDER netop, at man ikke kun værner om egne frihedsrettigheder, men også andres herunder dem, der har brug for særlig beskyttelse. Den religiøse frihed kan derfor godt vige for at beskytte kvindernes rettigheder. Og for at beskytte deres rettigheder må man altså godt indføre forbud, der forhindrer, at kvinders rettigheder krænkes. Det er der talløse eksempler på.

Det er mere undtagelsen end reglen, at jeg går ind for et forbud, når det gælder sådan noget, men ud over at være liberal, er jeg også værdikonservativ. Det vil sige, at jeg tror på, man godt må mene, at nogle ting har mere værdi end andre, og en gang imellem har vi brug for staten til at stadfæste, hvad der er godt, og hvad der er skidt.

Igen: En kvindes frihed har med andre ord mere værdi end et kulturelt/religiøst symbol. Både burka og niqab er også stærkt kvindeundertrykkende. Den dag mænd begynder at gå med burka eller niqab, skal jeg nok holde op med at kalde tildækningen kvindeundertrykkende.

Det kunne ikke falde mig ind at forbyde nogen at ytre sig, men burka og niqab er ikke en ytring. Det er en handling. Jeg går ikke ind for forbud af ytringer og holdninger, men af handlinger. At bære burka/niqab er en aggressiv handling. Forbuddet har altså intet at gøre med begrænsning af ytringsfriheden.

Nogen vil måske argumentere for, at mange kvinder frivilligt vælger at gå tildækkede, men min påstand er, at flertallet bliver tvunget til det. Jeg mener, at der indimellem må være grænser for det frie valg.

Gad vide, hvordan folk ville reagere, hvis en mand kom gående med sin kone frivilligt i et halsbånd og behandlede hende som en hund? Ville vi som et åbent demokratisk samfund acceptere det? Ville en sådan handling kunne retfærdiggøres i religionsfrihedens navn?

Som sagt mener jeg, at vi indimellem må begrænse de fås frie valg for at beskytte det store flertal, som bliver tvunget. Det var den samme diskussion, vi havde i forhold til tvangsægteskaber, og derfor 24-års-reglen blev indført. Vi begrænsede mange individers frie valg for at beskytte dem, der blev tvunget ind i tvangsægteskaber.

I Danmark accepterer vi i øvrigt heller ikke flerkoneri, uanset hvor frivilligt det er. Vi har også forbudt kvindeomskæring. Staten blander sig i, om folk skal have sikkerhedssele på i bilen, eller om børn skal bære cykelhjelm, men går langt udenom, når det gælder et åbenlyst kvindeundertrykkende symbol. Det giver ingen mening.

Jeg mener, at vi i et åbent samfund bør kræve at kunne se vores medborgeres ansigt. Dermed ikke sagt at jeg vil forbyde tørklæder. Jeg bryder mig ikke om tørklæder, selvom flere i min familie bærer det, men så længe jeg kan se deres ansigter og se, hvem de er, kan jeg acceptere det. Et forbud mod burka og niqab er et vigtigt signal at sende.

Andre læser lige nu