Prøv avisen
Debat

Kristendomsfag behandles stedmoderligt

Venstres uddannelses- og forskningsordfører Esben Lunde Larsen. Foto: Asger Gørup Nielsen

Det er ikke bare i strid med loven, at visse professionshøjskoler tilsyneladende sjofler kristendomsfag. Det er også dybt kritisabelt, hvis undervisere af politiske eller pædagogiske årsager ikke følger bekendtgørelsen for faget, skriver Venstres uddannelses- og forskningsordfører Esben Lunde Larsen

Der foregår i øjeblikket en kultur- og værdikamp i læreruddannelsen. Det handler om faget kristendom, livsoplysning og medborgerskab (KLM). Et fag, som regeringen helt ville have afskaffet, men som Venstre kæmpede for at bevare, da vi reviderede læreruddannelsen for godt et år siden.

Siden har dele af det pædagogisk-faglige miljø på landets professionshøjskoler (de tidligere lærerseminarier) forsøgt at bekæmpe indholdet af KLM, fordi de af politiske eller pædagogiske årsager er modstandere af kristendomsfaget i læreruddannelsen.

Dette betyder, at hverken fagets bekendtgørelse eller dets implementering udmønter forliget om læreruddannelsens politiske intentioner.Dette er dybt problematisk.

Denne udvikling fik en række undervisere i KLM-faget til at kontakte Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg lige før sommerferien, fordi underviserne er dybt bekymrede for, at KLM-faget på ingen måder behandles, som det skal, på flere af landets professionshøjskoler.

KLM-faget har afgørende betydning for de lærerstuderendes forståelse af kristendom set i sammenhæng med livsoplysning og medborgerskab. Dette kræver faktuel forståelse og kundskab, og det skal KLM-faget bibringe de lærerstuderende.

Derfor er det ikke bare i strid med loven, at visse professionshøjskoler tilsyneladende sjofler KLM-faget. Det er også dybt kritisabelt, hvis undervisere af politiske eller pædagogiske årsager ikke følger bekendtgørelsen for KLM-faget, så de lærerstuderende får den undervisning, som de skal.

Kristendom er en bærende kraft i det danske samfund. Det har det været igennem 1000 år, og kundskab om dette skal formidles til de danske lærerstuderende.

Alt andet er uacceptabelt, og derfor vil Venstre også arbejde for at styrke KLM-faget på læreruddannelsen, ligesom vi på ingen måde vil acceptere selvtægt fra undervisere og uddannelsestilrettelæggere.

Udviklingen er kommet så vidt, så uddannelses- og forskningsministeren har bedt om en redegørelse fra landets professionshøjskoler. Denne redegørelse vil vi i Venstre følge op på med et skarpt blik, så vi fortsat sikrer det rette indhold i KLM-faget.