Missionsorganisationer: Vi prøver ikke at være politisk korrekte

Kritikken af missionsorganisationers berøringsangst over for forfulgte kristne i Irak har ikke hold i virkeligheden, mener Dansk Missionsråd

Irakiske yazidier har søgt ly under en bygning under opførelse, efter at deres hjemby blev angrebet af sunnimuslimer fra den militante gruppe Islamisk Stat (IS).
Irakiske yazidier har søgt ly under en bygning under opførelse, efter at deres hjemby blev angrebet af sunnimuslimer fra den militante gruppe Islamisk Stat (IS). Foto: Ahmad al-Rubaye/AFP/Scanpix

I KRISTELIGT DAGBLAD i tirsdags peger kritikere på kirkernes og organisationernes politiske korrekthed og berøringsangst over for forfølgelse af kristne i Irak. Specielt to ting kritiseres: timingen af den specifikke indsats i Nordirak og opmærksomheden omkring forfulgte kristne generelt. I den forbindelse vil vi gerne pege på nogle af de initiativer, som en række missionsorganisationer og Dansk Missionsråd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har taget. Andet og mere kan sikkert også gøres, men der er allerede en del ressourcer stillet til rådighed.

Den specifikke indsats i Nordirak har at gøre med flygtninge i forbindelse med Islamisk Stats (IS) militære fremrykning. Religiøse minoriteter shiamuslimer, yazidier og kristne har i de seneste to måneder været yderst trængte i regionen.

En række danske missionsorganisationer har ydet hjælp og konkret omsorg for forfulgte i denne situation. Senest har Danmission taget initiativ til en indsamling for de irakiske flygtninge og vil sammen med den lokale partner den kaldæiske ortodokse kirke yde hjælp til de omkring 80.000 flygtninge kristne såvel som andre der er ankommet fra Mosul og Ninewa-sletten til det kurdiske selvstyreområde.

Organisationen Åbne Døre ydede i juli sammen med lokale partnere assistance til 3000 kristne familier i Mosul, som IS-militser havde besat måneden forud.

Dansk Europamission støtter sammen med lokale irakiske partnere 560 flygtningefamilier i Nordirak, primært kristne, men også andre.

Mission Øst har ydet indsats i området, nemlig i flygtningelejre i det nordlige Syrien, som modtager kristne såvel som andre flygtninge.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling administrerer en nødhjælpspulje, som kan søges af medlemsorganisationerne til en hurtig indsats, for eksempel som den, situationen i Nordirak fremviser. Her i løbet af få dage ydes en bevilling til nødhjælpsarbejde til fordel for forfulgte kristne såvel som andre flygtninge. Således er danske missionsorganisationer i samarbejde med lokale partnere i regionen involveret i et helt nødvendigt nødhjælpsarbejde.

OPMÆRKSOMHEDEN omkring forfulgte kristne generelt er et vigtigt område. Sammenhængen mellem religiøs tro, begrænsning af religionsfrihed, diskrimination og forfølgelse er et komplekst felt. Derfor har en kreds af organisationer med Dansk Missionsråd i spidsen siden februar arbejdet for at sætte trosfrihed som rettighed på dagsordenen, politisk såvel som i menighederne. Sammen med Folkekirkens Mission og Det Mellemkirkelige Råd har Dansk Missionsråd mødtes med politikere, forskere og andre ressourcepersoner, ligesom der har været debatmøder herom på Folkemødet på Bornholm.

Vi er i øjeblikket ved at udarbejde materiale til brug i menigheder og i skoler i undervisningen omkring religionsfrihed som rettighed. Vi vil informere om, hvad der er international og dansk lov, hvilke kriterier der findes for begrænsningen af religionsfriheden, hvad diskrimination betyder, og hvad religionsforfølgelse indebærer.

Det gør vi, fordi vi mener, at diskrimination og forfølgelse, hvor religiøs tro spiller en rolle, fortjener større bevågenhed politisk såvel som i form af muligheder for at bistå ofre for diskrimination og forfølgelse. Det er en sørgelig virkelighed for mange af vores kristne brødre og søstre i det globale Syd. Vi håber, at vores indsats i dansk kontekst på sigt kan være med til at give alle forfulgte kristne såvel som andre frihed i forhold til tro og tænkning. Det er ikke et udslag af politisk korrekthed, men udspringer af vores overbevisning om religionsfrihed som en grundlæggende og umistelig frihedsrettighed.