Stræbte Kaj Munk efter martyrdøden? Rygterne er vanskelige at komme til livs

Det kan man godt få indtryk af, når man læser Nøjgaards ”Ordets Dyst og Daad” og Bjarne Nielsen Brovsts ”Kaj Munk, krigen og mordet”. Men det skyldes nok, at begge forfattere vil udnytte det dramatiske træk, der kan ligge i at tillægge en person en forudanelse om en fremtidig ulykke.

Læser man imidlertid Nøjgaard side 381, ser man, at det, kirkeministeren regnede med kunne ske, da han den 10. april 1942 prøvede at få Munk til at tale mere forsigtigt, var, at han kunne blive sat fast. Selv mente han, at han muligvis ville blive afskediget på grund af den illegale udgivelse af ”Niels Ebbesen” den 9. april 1942.

Nøjgaard fortæller side 397, at en ikke navngivet musiker den 29. august søgte at overtale Munk til at flygte til Sverige. Munk svarede, at han ville dø i Danmark, men om den bemærkning kom som et svar på mandens påstand om, at Munks liv var i fare, ved vi ikke.

Mange betydningsfulde danskere blev sat fast efter den 29. august, men ikke Kaj Munk.

Munk fik i begyndelsen af 1943 gennem Arne Sørensen tilbud om at tage til England (Nøjgaard, side 383). Det samme fortæller Bjarne Nielsen Brovst om side 232. Men af Arne Sørensens dér gengivne beretning ser det mest ud, som om det, der er Munks overvejelse, er, om han stadig her i Danmark kan få lejlighed til at bruge det ”Ordets sværd”, der er hans modstandsvåben, eller om det måske bedre bruges fra England. Og da der skulle afholdes folketingsvalg i maj 1943, og Munk dér fik lejlighed til at bruge sit sværd, er det ret forståeligt, at han sagde nej til tilbuddet.

Kaj Munks nabopræst, salmedigteren K.L. Aastrup fortæller i sine ”Erindringer” (side 385), at hans far kort før jul 1943 fik en advarsel fra en tysk officer om, at Aastrup og Munk var i fare og skulle ”passe på”.

De talte om, hvad de skulle gøre. Munk mente, at han ville dø af det, hvis han skulle sidde fængslet. De blev enige om at se tiden an. Samme sted maner K.L. Aastrup de rygter i jorden, der hævder, at Kaj Munk på forhånd var klar over, hvordan det ville ende.

Disse rygter har imidlertid vist sig vanskelige at komme til livs. Måske fordi Munk er en af de få teologer, der har ment, at martyriet er en mulighed i kristenlivet. Men det, at man regner med den mulighed, er jo ikke det samme, som at man stræber frem imod den eller ligefrem ønsker den.