Prøv avisen
Debat

Oprøret fra Udkantsdanmark skal i gang

Viggo Mortensen. Foto: Leif Tuxen.

Vort fædreland skævvrides, og ingen tager rigtigt fat om problemerne. En nedrivningspulje, lidt bredbånd til Bornholm og lidt billigere godstransport - det er det, finansloven stiller i udsigt. Det rækker som en skrædder i helvede, skriver dr.theol. og medinitiativtager til Oprør fra udkanten Viggo Mortensen

Skal Udkants-danmark have førstehjælp, spørges der i en enquete i Kristeligt Dagblad den 29. august.

Karsten Gram fra Landdistrikternes Fællesråd svarer ja, mens forsker Jørgen Møller svarer nej. Artiklen er ledsaget af en munter tegning, hvor udvalgte dele af mor Danmark, nemlig Lolland og Vestjylland, får kunstigt åndedræt og plaster på.

Men der er noget helt galt med metaforikken og billedsproget. Det kan være rigtigt nok, at vi, der bor i udkanten, i en vis forstand kan siges at være blevet kørt over af udviklingen. Men det er ikke førstehjælp og nødløsninger, der er behov for.

Nej, det, der skal ske, er, at de oplagte urimeligheder og de deraf følgende uligheder rettes op. Har man en gang besluttet, at hele Danmark skal være beboet, sådan som vi har været vant til, så skal det også infrastrukturmæssigt være muligt.

Har man sagt, som i Sundhedsloven, at der skal være let og lige adgang til sundhed for alle, så skal også de mennesker, der bor andre steder end i København, have den mulighed. Har man sagt, at alle borgerne skal kunne modtage digitale ydelser fra det offentlige, så skal der også være tilstrækkelig mobil- og internetdækning. Og så videre. Vi, der bor i udkanten, vi beder ikke om nødhjælp og almisser. Vi beder om retfærdighed.

Men nu ser der også ud til at ske noget. Der ulmer et oprør fra udkanten. Den 27. september indkaldes der i Ærøskøbing til en konference under overskriften: Oprør fra udkanten. Mulighedernes land 2.0.

Baggrunden er ikke svær at forstå. Det er den bestandige skævvridning af vort fædreland, hvor bycentrene bliver overbefolkede og vanskeligt beboelige med trafik-kaos og stress til følge, mens fraflytningen fra udkanten fører til, at institutioner nedlægges, og infrastrukturen forsømmes.

Og ingen tager rigtig fat om problemerne. En nedrivningspulje, lidt bredbånd til Bornholm og lidt billigere godstransport - det er det, som finansloven stiller i udsigt. Det rækker som en skrædder i helvede. Jeg er således enig med Jørgen Møller, når han efterlyser ”en overordnet, langsigtet politisk plan for, hvad man vil med Danmarks landdistrikter og udkantsområder.” Lad os få den Udkantskommission!

Oprøret fra udkanten har undertitlen 'Mulighedernes land 2.0'. Baggrunden er, at Realdania i partnerskab med Thisted, Bornholm og Lollands Kommuner havde et seksårigt projekt 2006-2012, som de kaldte mulighedernes land. Det lykkedes dem at formøble 195 millioner kroner på at producere nogle fine glittede rapporter og etablere nogle vandrestier. Studerer man projektet, får man indtryk af, at det er konciperet oppefra og båret af et tungt bureaukrati og konsulentvælde, hvorfor det naturligvis får mindre betydning set nedefra.

Derfor genbruger vi titlen 'Mulighedernes land', for den er god, men vi forsøger at tage engagementet til et nyt niveau 2.0 og dermed øge den folkelige bevidsthed om det absolut afgørende i problemstillingen. Denne folkelige bevægelse nedefra fokuserer dels på de gældende uligheder, dels vil vi gerne fortælle de alternative historier.

Der lægges ud med en konference i Ærøskøbing den 27. september. Den samler noget af den bedste ekspertise på området, de skarpeste debattører og vittigste hoveder. Konferencen er i øvrigt åben for alle, der er optaget af udkantsproblematikken, og som vil gøre noget ved den. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden www.oprørfraudkanten.dk. Udkanten er mulighedernes land. Lad os udnytte dem, mulighederne.