Nytænkning. Folkeskolereformen kalder på samspil på tværs af kommuner

Reformen er her - og så må vi i arbejdstøjet. Et udviklingsforum med fælles mål om den bedst mulige folkeskole, hvor der også tænkes på tværs af kommuner, kan give stor gevinst. De nye muligheder for samarbejde må ikke gå i glemmebogen, før de rigtig er begyndt.

Skolelederne og forvaltningen skal på den ene side implementere en stor reform, på den anden side er der blandt lærerne eftervirkninger efter konflikten om arbejdstidsaftalen. Det kan der ændres på. Og det kan starte i kommunerne.

Flere kommuner efterspørger et forum, hvor erfaringer og gode idéer kan deles - og få en virkning i skolernes hverdag.

I videreuddannelsen i UCC vil vi i dialog om kerneopgaven. Vi skal ikke glemme de mange ressourcer, der findes i kommunerne. Har vi som samfund ikke mere glæde af at sætte de kompetencer i spil på en ny måde? Og få fokus på kerneopgaven, nemlig læring og trivsel.

Det er brugbart, at kommunerne samarbejder, for så kan den store skepsis over for reformen skifte til positivt fortegn. Er det ikke et fælles ønske, at så vel forvaltninger, kommuner, skoleledere, lærere, pædagoger som elever trives i deres job og hverdag?

I mit arbejde som dekan for videreuddannelsen i UCC fokuserer jeg også på, hvordan vi kan flytte os fra at tilbyde et hyldeprodukt til skolerne til at gå i dialog om skolerne, tilpasset deres konkrete behov og situationer.Reforma 14 er et nyt fagligt forum for dialog i videreuddannelsen i UCC. Ambitionen er at være samlingspunkt for kommuner og huske det væsentlige: god undervisning og trivsel til skolernes børn og dermed grundlag for velfærdssamfundet fremover. Vejen derhen er stærkt samspil mellem teori og praksis.

Vi styrer ikke, hvordan Reforma 14 udvikler sig, men leverer byggeklodserne. Den allervigtigste er co-creation - samskabelse - mellem kommuner, skoler og professionshøjskoler. Det giver nye perspektiver på projekter og redskaber, der skal fungere i praksis i forvaltningerne, kommunerne, skolerne og klasseværelserne.

Siger en kommune ”Vi vil sætte fokus på bevægelsesområdet”, kan fagkonsulenter tilbyde kompetencer og erfaringer fra andre kommuners praksis. Det skal kick-starte den nødvendige dialog, hvor viden deles. I uddannelsessektoren skal vi også tænke nyt.