Det haster med at gribe ind over for ”hellige krigere”

Vi skal gå langt hårdere til værks herhjemme for at stoppe strømmen af herboende muslimer, der drager i ”hellig krig” i Syrien og Irak, skriver Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup

Peter Skaarup (DF).
Peter Skaarup (DF).

Mange af læserne har sikkert med forfærdelse set billedet af en dansk muslim, der som ”hellig kriger” for den morderiske terrororganisation Islamisk Stat (IS) poserer foran lig og afskårne hoveder. Billedet af IS's ofre er angiveligt taget i Syrien.

Det er blot den seneste understregning af den alvorlige trussel, hele den civiliserede verden står over for fra de islamistiske galninge i den grusomme terrororganisation IS, hvis ugerninger vækker mindelser om de værste kapitler i menneskehedens historie.

Heldigvis ser vi internationalt en voksende erkendelse af truslens omfang og en opprioritering af indsatsen imod IS, hvor amerikanerne går forrest og bomber IS i Nordirak, og en række lande leverer våben og humanitær bistand til blandt andre kurderne, som kæmper på landjorden imod IS. Jeg bakker fuldt og helt op om, at Danmark bidrager til den humanitære indsats og har indsat et transportfly i Nordirak.

Men vi bliver også nødt til at gå langt hårdere til værks herhjemme i forhold til at stoppe strømmen af herboende muslimer, der drager i ”hellig krig” i Syrien og Irak. Den triste realitet er, at Danmark er et af de europæiske lande, hvorfra der forholdsmæssigt kommer flest ”hellige krigere”, og regeringens hidtidige indsats har slet ikke været tilstrækkelig.

Regeringen har ensidigt fokuseret på forebyggelse. Og selvfølgelig er den forebyggende indsats vigtig, men den skal altså suppleres med langt skarpere sanktioner og retslige konsekvenser. Det skal blandt andet være nemmere at fratage pas og opholdstilladelse.

Det har et dobbelt sigte. Det kan virke afskrækkende i forhold til at tage af sted, og det kan medvirke til, at hellige krigere ikke kan vende tilbage igen, hvilket er mindst lige så vigtigt. Og det skal være nemmere at retsforfølge de såkaldte syrienskrigere.

I andre lande er man gået meget længere med hensyn til at kriminalisere det at rejse af sted for at kæmpe sammen med fanatiske islamister eller tage i ”terroristtræningslejr”. Det skal vi lade os inspirere af i Danmark og sikre, at det bliver nemmere at retsforfølge og fængsle hellige krigere.

Dansk Folkeparti deltager gerne i arbejdet med at tilvejebringe det fornødne lovgrundlag, hvis lovændringer er nødvendige. Det kan faktisk ikke gå hurtigt nok.