Appel til Venstre: Få den nuværende kirkeordning lovfæstet

Grundtvigianere, Tidehvervsfolk, kulturkristne og missionsfolk. Den kirkelige bredde i Venstre afspejler befolkningen, mener debattør

Interessen for kirkepolitik er stor hos Venstre, mener lektor og tidligere lokalformand i partiet
Interessen for kirkepolitik er stor hos Venstre, mener lektor og tidligere lokalformand i partiet. Foto: Simon Skipper/Scanpix.

Der er en stor kirkepolitisk interesse blandt Venstre-folk og en stor bredde - her er både de grundtvigske, de missionske, Tidehverv og de kulturkristne.

De kirkepolitiske fløje i Venstre afspejler meget godt befolkningen. Derfor tror jeg godt, at Venstre kan se, hvor vigtigt det er at bevare rummeligheden og mangfoldigheden i folkekirken.

Jeg synes også, det er prisværdigt, at Venstres folketingsgruppe og kirkeordfører, Flemming Damgaard Larsen, beder om ekstra tid for at færdiggøre grundige drøftelser med baglandet om forhandlingerne om en eventuel kirkereform.

Der er sandelig også en stor interesse for Venstres kirkepolitik, se bare professor Lisbet Christoffersens kritik af Birthe Rønn Hornbechs indlæg i Kristeligt Dagblad den 13. september og Christoffersens opfordring til splittelse i Venstre (Kristeligt Dagblad den 16. september) samt avisens egen analyse af det gamle folkekirkeparti (Kristeligt dagblad den 23. september). Og Mette Bock fra Liberal Alliance har mere end antydet, at hun kender Venstre-folk bedre, end vi selv gør.

En så unik og kompliceret størrelse som sammenvævningen mellem kirke og stat i Danmark kræver både omtanke og forsigtighed og må samle bredt både i Venstre og i Folketinget. Jeg holder meget af Naser Khaders udsagn om, at netop den sammenblanding af kirke og stat, som vi har i Danmark, har sikret en adskillelse af religion og politik i Danmark. Ja, netop - vi har en god og helt unik ordning!

Derfor er mit råd til Venstre: Få den nuværende ordning lovfæstet med kun de allermest nødvendige præciseringer! Et eventuelt mini-økonomiudvalg - som foreslået af Britta Schall Holberg, Venstres medlem af arbejdsgruppen - må derfor også kun have meget begrænsede kompetencer, som præcist og udtømmende må beskrives for eksempel til at fastsætte landskirkeskatten og udligningen.

Socialdemokraterne, De Radikale og Liberal Alliance ønsker at strømline og centralisere magten i et kirkeråd/fællesudvalg. Det vil uden tvivl medføre en politisering af folkekirken - se bare til Sverige med efterfølgende udmeldelser til følge.

Men folkekirken er ikke en politisk slagmark. Folkekirken er heller ikke som en koncern i erhvervslivet. Forhandlingerne om folkekirkens fremtid ligger bedst i Folketinget - ikke i et kirkeråd/fællesudvalg. Jeg håber, at kirkeministeren arbejder for en løsning, der favner bredt i Folketinget.

Folkekirken trives bedst med rummelighed og mangfoldighed, så der er plads til både de grundtvigske, de missionske, Tidehverv og de kulturkristne.