Hvorfor er et nej til Digital Post ikke et nej?

Fire dage før den digitale postkasse går i luften har 1,8 millioner danskere stadig ikke tilmeldt sig. Det er alt for svært at sige nej, mener forstander

Det er i forvejen dyrt at være fattig i et velfærdssamfund, og den kommende digitalisering rummer en risiko for at uddybe den allerede eksisterende sociale skævhed, mener debattør.
Det er i forvejen dyrt at være fattig i et velfærdssamfund, og den kommende digitalisering rummer en risiko for at uddybe den allerede eksisterende sociale skævhed, mener debattør. . Foto: borger.dk.

Her fire dage før, vi alle skal overgå til at modtage digital post fra det offentlige, har 1,8 millioner danskere endnu ikke tilmeldt sig. Målet med den digitalisering og indførelsen af offentlig selvbetjening, som vi går over til den 1. november, er at spare 12 milliarder kroner. Derfor er ordningen blevet gjort obligatorisk for alle, medmindre man selv henvender sig til borgerservice for at afmelde sin digitale postkasse.

Digitaliseringen af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige vil ikke mindske de problemer, som mange ældre og socialt udsatte i forvejen har, når de skal i dialog med det offentlige. De nye tider betyder formentlig at vi, der er velfungerende og veluddannede, får en bedre og hurtigere service fra det offentlige.

Omvendt vil de svagest stillede, der er mest afhængige af offentlig hjælp, opleve digitaliseringen som en serviceforringelse med indbygget risiko for at miste den hjælp, de har ret til ifølge Serviceloven.

Mange elever på Kofoeds Skole er helt klar til de nye tider, men der er også en stor gruppe, der slet ikke er klar. Og så er der en tredje gruppe: dem, som måske nok er klar, men bestemt ikke føler sig trygge ved situationen. Det er status, efter at vi i de seneste par år har intensiveret it-undervisningen på skolen og haft et godt samarbejde med borgerservice i Københavns Kommune omkring oplysning og vejledning i at bruge NemID med meget mere.

Også på landets biblioteker, i Ældre Sagen, på sociale tilbud og mange andre steder er der blevet udfoldet store kræfter for at lære brugerne at begå sig i og være trygge ved den digitale verden og hjælpe digitaliseringsprocessen på vej.

Det er altså ikke en manglende indsats i den sociale verden, der ligger bag det faktum, at 1,8 millioner mennesker i kongeriget endnu ikke har tilmeldt sig en digital postkasse. Ud af disse mange mennesker har 408.000 aktivt været oppe på den lokale borgerservice og frameldt sig digital post. Tilbage er altså 1,4 millioner mennesker, som endnu ikke er hoppet på det digitale tog, her en lille uges tid før der bliver fløjtet til afgang.

I de seneste uger har vi på Kofoeds Skole haft ekstra opmærksomhed på at informere eleverne om, at det er nu, digitaliseringen kommer, og at man skal huske at afmelde sin digitale postkasse, hvis man ikke kan overskue digital selvbetjening.

Vi håber, at vores ikke-digitale elever og alle andre, der ikke kan overskue det digitale, når at få gjort dette inden den 1. november. Desværre skal vi formentlig i gang med oplysningsindsatsen igen om et par år. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig valgt, at et nej til en digital postkasse pr. 1. november 2014 kun vil være gældende i to år.

På det tidspunkt skal man som ikke-digital borger igen op på borgerservice og framelde sig endnu en gang. Et nej er altså ikke et nej, når det kommer til den digitale post fra det offentlige. Udgangspunktet i offentlig forvaltning er vel blandt andet at lytte til borgerne, og det burde være sådan, at når en borger har sagt nej til en digital service, så skal borgeren ikke forny sit nej hvert andet år.

Det betyder, at nogle ældre og mange socialt udsatte borgere stille og roligt vil blive tvunget til at overgå til en digital post og dermed risikere at overse postgangen og miste for eksempel kontakthjælp, boligtilskud eller andre offentlig ydelser.

Med tanke på, at samfundet står til at spare 12 milliarder kroner, når digitaliseringen er gennemført, er det sørgeligt, at der ikke er større fokus på at sikre, at socialt udsatte og de mange andre mennesker, der har det svært med it, ikke kommer i klemme og mister lovfæstede offentlige ydelser i den fagre nye digitale verden!

Det er i forvejen dyrt at være fattig i et velfærdssamfund, og den kommende digitalisering rummer en risiko for at uddybe den allerede eksisterende sociale skævhed, der stiller dem, der ikke kan begå sig i den digitale verden, dårligere end andre.