Etisk problem at tage fra bistand og give til asyl

Det er bekymrende prioriteringer, der gøres i regeringen lige nu, mener generalsekretær

I Vestafrika er problemerne mange for tide, skriver generalsekretær i Mission Afrika, Kristian Skovmose. Her er det to børn fra det ebolaramte land, Sierra Leone. Foto: Scanpix
I Vestafrika er problemerne mange for tide, skriver generalsekretær i Mission Afrika, Kristian Skovmose. Her er det to børn fra det ebolaramte land, Sierra Leone. Foto: Scanpix

FINANSLOVSFORHANDLINGERNE byder på bekymrende signaler i forhold til Danmarks bidrag til og engagement i den internationale udviklingbistand. Fokus flyttes fra en forebyggende og udviklende indsats til en symptombehandling, når udviklingsmidler skal bruges til dække udgifterne til flygtningearbejdet i Danmark.

Mission Afrika arbejder sammen med en række kristne kirker og organisationer i Afrika og Danmark om at tackle de mange udfordringer, som Afrika står over for. Vi har på den baggrund behov for at udtrykke en bekymring over enhver reduktion af u-landsbistanden.

Det handler ikke om, at vi er afhængige af offentlige midler til at drives vores egen organisation eller vores samarbejdspartneres arbejde. Men vi finder det både etisk problematisk og strategisk uklogt, at fokus bliver flyttet fra en forebyggende og udviklingsorienteret indsats til behandling af symptomer. Der skal naturligvis afsættes midler til at løse den aktuelle opgave med et stigende antal asylansøgere, men pengene bør findes andre steder end hos verdens fattigste.

I Vestafrika er problemerne mange for tiden. Religiøst inspireret terror er daglig trussel i Nigeria og delvis i det nordlige Cameroun, hvor Boko Haram farer voldeligt frem og skaber frygt. I Den Centralafrikanske Republik gør rivaliserende grupper livet vanskeligt. Mennesker trues af overgreb og voksende fødevareproblemer. I Sierra Leone gør ebola-epidemien tilværelsen vanskelig og truer folk på livet.

AL SAMHANDEL og fødevareproduktion går i stå. Prisen på varer stiger eksplosivt, og en direkte mangel på madvarer truer. Set fra en vestafrikansk vinkel, hvor alles største ønske er at forblive, hvor de er, er den bedste prioritering at bevare en stærk bistand til det lokale sundheds- og udviklingsarbejde.

Arbejdet gennem de lokale kirker repræsenterer desuden et unikt netværk, som rækker ud til den enkelte borger på græsrodsniveau. For eksempel har det anglikanske stift i Bo i Sierra Leone et respekteret lederskab, hvis røst opfattes som troværdig. Stiftet har en forgrenet struktur og udviser omsorg for alle mennesker i lokalsamfundene. Man rækker fra sit kristne ståsted ud til alle Guds skabninger, og man har kontakt til selv meget små landsbyer, der gemmer sig de mest øde steder.

Opfordringen skal lyde: Bibehold en god og flot dansk indsats i udviklingsarbejdet og hold fokus på udvikling i Afrika. Tilbuddet lyder: Sammen med vores partnere i Afrika vil vi fortsat gerne stille os til rådighed med vores troværdighed og netværk, som er fintmasket, når langt ud og har en rimelig billig administration.