Prøv avisen
Debat

Børn har brug for mere end FN's Børnekonvention

"Der skal mere fokus på, hvordan vi opdrager og udvikler børn til ansvarlige og selvstændige individer, der lærer at tage vare på sig selv, respektere andre og finde deres egen mening i livet," skriver to spejdere fra KFUM's ledelse. Modelfoto. Foto: WavebreakMediaMicro

Som en af landets største organisationer for børn og unge mener spejderbevægelsen, at børns særlige rettigheder fra Børnekonventionen bør skrives ind i dansk lov. Men endnu vigtigere er det, hvordan vi opdrager og udvikler børn, så de lærer at passe på sig selv, skriver to spejdere fra KFUM's ledelse.

PÅ TORSDAG ER DET 25 år siden, Danmark skrev under på FN's Børnekonvention. Spejderbevægelsen hylder børnenes rettigheder og mener, at de bør skrives ind i dansk lov. Vigtigst er det dog, at vi skaber ansvarlige og selvstændige børn, der tør sige fra og stole på sig selv.

Som en af landets største organisationer for børn og unge mener vi ligesom Red Barnet og andre, at børns særlige rettigheder bør skrives ind i dansk lov for at sikre børn bedst muligt.

Men endnu vigtigere er det, hvordan vi opdrager og udvikler børn, så de lærer at passe på sig selv og bliver i stand til at sige fra og klage, hvis deres rettigheder overtrædes.

I KFUM-Spejderne mener vi, at der skal mere fokus på, hvordan vi opdrager og udvikler børn til ansvarlige og selvstændige individer, der lærer at tage vare på sig selv, respektere andre og finde deres egen mening i livet. Det er den slags børn, konventionens rettigheder skal stå på skuldrene af. Det er de værdier, KFUM-Spejderne bygger på, og dem, der er udgangspunkt for alt, hvad vi foretager os. Når vi laver bål, bygger lejrplads eller tager på vandretur, tager aktiviteten udgangspunkt i barnet, og børnene er selv med til at planlægge og udføre aktiviteten.

I trygge rammer blandt venner i spejdergruppen får børnene mulighed for at prøve kræfter med nye udfordringer, mens de kan fejle og rejse sig igen. På den måde lærer de deres egne potentialer at kende og lærer at stole på, at de kan meget mere, end andre tror, de kan. De oplever at lykkes, fordi de får indsigt i egne muligheder og grænser, der ofte er længere, end de var klar over. Det skaber en robusthed hos børnene, der ruster dem til livet.

KFUM-SPEJDERNE tror på børn og unge. Vi tør vise dem tillid og give dem ansvar. Vi tror på, at de kan træffe gode valg for sig selv og for andre. Derfor er det også et led i at være spejder, at børn lærer at lede andre børn. Under kyndig vejledning fra en ældre eller voksen leder får børnene mulighed for at prøve kræfter med og øve sig i at være leder, en, de andre børn lytter til, og som får det bedste frem i sine kammerater.

Fra de er 15 år, kan de stille op og blive valgt til bestyrelsen i den lokale spejdergruppe. De bliver inddraget og får indflydelse på arbejdet i den lokale spejdergruppe og på landsorganisationen. Børnene får medindflydelse og en stemme, så de bliver hørt, og de lærer at fungere i fællesskaber i familien, i skolen og i lokalsamfundet.

Børn har krav på at blive hørt. Som en organisation, der har flere end 20.000 børn som medlemmer, og som arbejder med at finde og udvikle det bedste i hver enkelt af dem, er vi enige i, at børn skal beskyttes bedst muligt. Derfor mener vi, at FN's Børnekonvention bør skrives ind i dansk lov, og momentum er oplagt nu, hvor Danmarks tilslutning til konventionen fylder 25 år.

Men vi må samtidig ikke glemme at holde fokus på, at børn har brug for meget mere end et sæt juridiske rettigheder. Og i KFUM-Spejderne ønsker vi at hjælpe mange flere børn til at udvikle sig til selvstændige og ansvarlige individer, der tør sige fra og kræve deres ret, skulle det blive nødvendigt også juridisk.

Michael Aagaard Seeberg er adjunkt, ph.d. og formand for KFUM-Spejderne. Natascha Skjaldgaard er stud.jur. og hovedbestyrelsesmedlem hos KFUM-Spejderne