Prøv avisen

Lisbeth Knudsen i debat med overlæge om samleverens død

Lisbeth Knudsen, tidligere chefredaktør på Berlingske, har i en ny bog rettet en kritik af det behandlingsforløb hendes samlever, Peter Valenius, gennemgik på Herlev Hospital. Nu har hun modtaget et åbent brev fra den overlæge, der behandlede Peter Valenius. Foto: Bo Østlund og Nima Stock/ritzau

Kristeligt Dagblad bragte tidligere på måneden et uddrag fra bogen "Modne kvinder", hvor Berlingskes tidligere chefredaktør, Lisbeth Knudsen, retter en kritik af det behandlingsforløb, hendes samlever gennem 40 år gennemgik på Herlev Hospital. Overlægen Inge Marie Svane, der behandlede Lisbeth Knudsens samlever, har skrevet et åbent brev til Lisbeth Knudsen

Var det et uværdigt og kaotisk forløb, da Lisbeth Knudsens nu afdøde samlever, Peter Valenius, blev behandlet for kræft på Herlev Hospital?

Det mener Lisbeth Knudsen.

Overlægen Inge Marie Svane, der behandlede Peter Valenius, mener, at Lisbeth Knudsen fremstiller sagen forkert, og hun har nu skrevet et åbent brev til Lisbeth Knudsen, hvor hun svarer på kritikken.

Kristeligt Dagblad bragte 14. oktober 2017 et boguddrag fra bogen "Modne kvinder", hvor Berlingskes tidligere chefredaktør og nuværende chefredaktør på Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, beskriver sin kæreste og samlevers sygdomsforløb på Herlev Hospital.

Her fortæller Lisbeth Knudsen blandt andet, at hun ikke følte sig tilstrækkeligt informeret om eventuelle bivirkninger ved den behandling med immunterapi, som hendes samlever, Peter Valenius, gennemgik. Boguddraget kan læses her.

Kristeligt Dagblad har modtaget et åbent brev fra den overlæge, Inge Marie Svane, der behandlede Peter Valenius. Vi bringer her brevet i dets fulde længde samt den efterfølgende email-korrespondance mellem Inge Marie Svane og Lisbeth Knudsen, som Kristeligt Dagblad af begge parter også har fået lov at bringe.

Åbent brev fra Inge Marie Svane:

"Lisbeth Knudsen fortæller i bogen ”Modne Kvinder” (Forlaget Heatherhill v/ Bo Østlund) om sine oplevelser i forbindelse med samleveren Peter Valenius’ sygdom og død. Et uddrag herfra er bragt i Kristeligt Dagblad 14. oktober. Heri hedder det bl.a.:

'Han fik den nye immunterapi-behandling, som går ud på, at man tager nogle af personens egne celler ud, blander dem med et stof, og sprøjter dem ind igen…… De havde bare ikke lige fortalt, hvor mange bivirkninger, der ville være med det.'

'Først tre dage før Peters død fandt jeg frem til den bivirkningsliste, som overlægen, der eksperimenterede med immunterapi, havde lavet og udgivet i et lægeskrift. Jeg kunne sidde og tjekke af alle de bivirkninger, han havde haft. Vi havde intet fået oplyst.'

Det er desværre meget misvisende for læseren, at Lisbeth Knudsen har opsøgt informationer, som ikke er relevante for hendes samlevers behandling, og på baggrund af disse fremsætter udtalelser, som ikke er korrekte.

Det er således faktuelt forkert, at Lisbeth Knudsens samlever modtog immunterapi-behandling med egne celler, endsige eksperimentel behandling. Desuden er Lisbeth Knudsens beskrivelse af manglende information om behandling og bivirkninger til hendes samlever faktuelt forkert, idet jeg dokumenterbart forestod såvel mundtlig som skriftlig information.

Jeg har dyb respekt for Lisbeth Knudsens personlige sorg, men i denne sammenhæng udtaler hun sig ikke bare som privatperson, men med den fulde tyngde af at være en offentlig person, journalist og chefredaktør. Jeg er den overlæge, Lisbeth Knudsen refererer til, der havde ansvar for behandlingen, men jeg har også et stort ansvar for at beskytte mine nuværende og fremtidige kræftpatienter mod unødig bekymring og betrygge dem i, at de naturligvis ikke risikerer at modtage kræftbehandling uden at være fuldt informeret.

Jeg vil derfor opfordre Lisbeth Knudsen til at undersøge de faktuelle forhold i sagen og sikre, at fejlene ikke optræder i nye omtaler i pressen, samt at forlaget Heatherhill retter fejlene i fremtidige udgivelser af bogen 'Modne Kvinder'."

Inge Marie Svane

Overlæge, Herlev Hospital

Lisbeth Knudsen svarer herefter i en e-mail til Inge Marie Svane:

Kære Inge Marie Svane,

"Tak for kopien af dit indlæg. Jeg har stor respekt for dig, din forskning og for hvad immunterapien i øvrigt kan udrette af godt for mange mennesker. Hvad jeg til gengæld ikke har respekt for er præcis det behandlingsforløb, som min mand var igennem. Hverken informationsniveauet i starten af behandlingen, hvor jeg selv var med til møderne, eller undervejs efterhånden som han blev mere og mere invalideret. Informationen omkring bivirkninger var mangelfuld, og forløbet i den sidste fase af hans liv kan jeg heller ikke kan forestille, at du som overlæge finder i orden. Hvad der fremgår af bogen er min personlige oplevelse, og den står ikke til at rette og skal ikke rettes. Hvis min beskrivelse af selve behandlingsmetoden, der blev anvendt i min mands tilfælde, har fået en forkert lægefaglig betegnelse, så beklager jeg og lytter gerne til det. Jeg har jo bare læst det materiale, min mand fik udleveret på hospitalet om behandlingen, da det hele startede. Men det kan jo være, I har valgt en anden metode undervejs. Alt sammen ændrer det ikke på min oplevelse."

Med venlig hilsen

Lisbeth Knudsen

Inge Marie Svane afslutter korrespondancen med denne e-mail til Lisbeth Knudsen:

Kære Lisbeth Knudsen

"At man som patient hos mig kan være tryg i, at man modtager sufficient information forud for start på kræftbehandling er et ansvar jeg tager meget tungt. Jeg er derfor også glad for, at du kan bekræfte at din mand modtog skriftligt informationsmateriale. Jeg er ikke tidligere blevet konfronteret med, at den information er insufficient, men da det er vigtigt, at alle føler sig tilstrækkeligt informeret modtager jeg meget gerne forslag til forbedring af materialet. Jeg vedhæfter kopi af det officielle informationsmateriale om standard immunterapi, hvor kendte bivirkninger beskrives fra side 1 til 3.

Jeg kan ikke umiddelbart se, at det i informationen fremgår ”at man tager nogle af personens egne celler ud, blander dem med et stof, og sprøjter dem ind igen” og derfor tænker jeg, at du har foretaget en sammenblanding med de informationer om T-celleterapi du selv har opsøgt. Jeg tilbyder dig gerne en samtale, hvor jeg kan forklare dig mere i detaljer om de meget store forskelle der er på eksperimentel T-celleterapi og standard immunterapi både hvad angår behandlingsplan, intensitet og bivirkninger.

At du ikke ønsker at korrigere faktuelle fejl i dine udtalelser, der kan skabe unødig bekymring og utryghed hos andre kræftpatienter og pårørende, overrasker mig. Det fastholder dog fortsat et behov for en officiel korrektion fra min side."

Med venlig hilsen

Inge Marie Svane

Det informationsmateriale, som Inge Marie Svane henviser til, kan læses her.