Prøv avisen

Abdul Wahid støtter flerkoneri

bliver forsvaret af toneangivende muslimer som imam Abdul Wahid Pedersen. - Foto: Leif Tuxen.

Flerkoneri repræsenterer en ortodoks islam, som i det hele taget er dybt problematisk og i strid modsætning til det danske samfunds værdier

Flerkoneri findes i Danmark blandt visse indvandrere fra muslimske lande, og det kan gribe om sig, blandt andet fordi det åbent bliver forsvaret af toneangivende muslimer som imam Abdul Wahid Pedersen.

Sådan sagde jeg til Kristelig Dagblad den 10. marts som baggrund for den undersøgelse, som jeg vil sætte i gang af forholdene for kvinder med indvandrerbaggrund herunder flerkoneri. I øvrigt bør man ikke tale om bigami, men om polygami, da det ifølge Koranen er tilladt at have ikke to, men fire koner.

Det benægtede Abdul Wahid Pedersen den 11. marts. Nu har jeg imidlertid fundet et interview frem med Abdul Wahid Pedersen i P1-programmet Samfundstanker fra den 6. marts 2006. Et uddrag lyder sådan her:

Er det i orden, at en mand har mulighed for at have fire koner?

Abdul Wahid: Verset i Koranen, hvor polygami bliver tilladt, kommer i sammenhæng med en snak om forældreløse eller forsørgerløse børn, der ikke har en far. Sådan som jeg læser det, er der en mulighed for, at en kvinde, hvis mand er død for eksempel i krig, kan blive gift med en mand, som allerede har en hustru i forvejen. Tag Srebrenica i Bosnien som eksempel: 7000 mænd bliver dræbt. 7000 enker rundt regnet står tilbage. Mange af dem har børn, og mange af dem er ude over deres pure ungdom og er måske ikke så attraktive på ægteskabsmarkedet. Hvis der nu havde været en mulighed for, at mænd kunne tage yderligere en hustru, så kunne det godt være, at de her enker kunne have fået en mand at dele resten af livet med.

Men ville det ikke være bedre, hvis samfundet kunne forsørge enken?

Abdul Wahid: Og så skulle de frarøves retten til seksualliv eller det at have en mand at dele tilværelsen med? Nej, jeg synes ikke, det er en bedre løsning. Jeg synes, det er en mere værdig løsning, der hvor der er en mand, der har et personligt og økonomisk overskud, og hans første kone i øvrigt også synes, det er god idé, at han så kan tage kone nummer to, så yderligere en kvinde kan få et godt familieliv.

Hvorfor skulle det modsatte så ikke også være legalt. At en kvinde kan tage flere mænd, hvis der nu er underskud af kvinder?

Abdul Wahid: Nu er vi så inde i en teoretisk diskussion, hvor jeg bare kan give igen og sige, at det er ikke noget, mennesker kan gå ind og argumentere med Gud om. Når Gud har givet en bestemt tilladelse, så betyder det ikke, at vi kan sætte os ned og diskutere med Gud, om vi nu lige skal lave om på den her regel, udvide den eller fjerne den. Vi må bare forholde os til den, som den er.

Ser jeg nu ikke spøgelser ved højlys dag? Er der nogen reel risiko for et fænomen som flerkoneri? Ja, det er der. I modsætning til Abdul Wahids påstand om, at der kun er et tilfælde, nemlig den irakiske tolk, kan jeg oplyse, at der i perioden 2000 til 2006 blev rejst 41 sigtelser, der førte til 17 domsfældelser. I øvrigt bekræfter han indirekte, at holdningen findes, idet han fortæller, at han selv siger nej, når han bliver bedt om at gifte en mand med kone nummer to.

I Storbritannien er det i dag lovligt at være gift med flere koner, hvis man er blevet viet i et land, hvor det var lovligt. Britiske organisationer regner med, at der er 3000-4000 eksempler på flerkoneri i landet. Dertil kommer mørketallene, som i flere europæiske lande bliver opgjort som betydelige.

Men det handler langtfra kun om flerkoneri. Flerkoneri repræsenterer en ortodoks islam, som i det hele taget er dybt problematisk og i strid modsætning til det danske samfunds værdier. Den bygger på et forkvaklet kvindesyn, hvor kvinder næsten i et og alt er underordnet mænd. Hvis det kvindesyn får lov til at brede sig, er der mange kvinder (og mænd med), der får et dårligere liv. Og vi ved jo også, at det står grelt til med ligestillingen i de lande, hvor flerkoneri praktiseres legalt.

Desuden får man i interviewet et klart indblik i, hvad det vil sige at være fundamentalist.

Når man spørger, hvorfor det er tilladt at have fire koner, så får man først et forsøg på en rationel forklaring. Men når Abdul Wahid bliver gået på klingen med spørgsmålet om, hvorfor det ikke også gælder den anden vej, så får vi at vide, at det er, som det er, fordi det står i Koranen. Her er al selvstændig tænkning og kritisk debat udelukket.

På det grundlag har Abdul Wahid Pedersen med hud og hår forsvaret flerkoneri. Stik imod hvad han påstod i Kristelig Dagblad den 11. marts.

Karen Jespersen (V) er velfærdsminister