Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Etisk set

Bondo: Adgang til abort er nødvendig for kvinders sundhed

Det er nævnt, at Women Deliver 2016 havde en skjult dagsorden, nemlig at fremme abort. Det forholder sig faktisk omvendt: Adgangen til sikker abort – og til prævention – stod lysende klart som et af de øverste punkter på dagsordenen, Formand for jordemoderforeningen Lilian Bondo. Foto: Thomas Lekfeldt

I forhold til at sikre kvinders overlevelse og udvikling, så er et af de vigtige forhold, der skal ændres på, kvinders adgang til antikonception – og kvinders mulighed for abort, skriver Lillian Bondo

DANMARK HAR NETOP HUSET en gigantisk kvindekonference. Hovedbudskabet var: Women Deliver, kvinder leverer – underforstået at de leverer ikke alene den næste generation, men også arbejde, økonomisk fremgang, sundhed og demokratisk fremgang.

Kvinder udfører to tredjedele af alt arbejde i verden, men de tjener kun en tiendedel. At ændre på de brøker er en fælles, samfundsmæssig opgave af den største betydning. Og bare rolig, mænd: At ændre på det er ikke en nulsumsopgave, men en opgave, der udvider den samlede ”lagkage”.

Men der er enorme helbreds- og uddannelsesudfordringer, der bremser for, at hele kloden kan blive stærkere i ligelig indsats for sundhed, i innovation, i demokrati, i arbejde for at kæmpe mod truslen fra klimaforandringer: Alt for mange kvinder sætter livet til i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Herunder en meget stor gruppe kvinder i forbindelse med usikker, illegal abort.

Det er nævnt, at Women Deliver 2016 havde en skjult dagsorden, nemlig at fremme abort. Det forholder sig faktisk omvendt: Adgangen til sikker abort – og til prævention – stod lysende klart som et af de øverste punkter på dagsordenen.

En ældre mand gik rundt på Women Deliver 2016 med en T-shirt med ordene ”Abort er mord”. Det var han jo velkommen til at mene, og enhver, der mener, som han gør, skal være lige så velkommen til ikke selv at søge abort.

Men i forhold til at sikre kvinders overlevelse og udvikling, så er et af de vigtige forhold, der skal ændres på, kvinders adgang til antikonception – og kvinders mulighed for abort.

At kvinder i Liberia gennemsnitligt får fem-seks børn, er ikke et udtryk for et ønske om nødvendigvis at få mange børn. Det er både svært at undgå, og det er en strategi for familieoverlevelse: Man er nødt til at få mange børn for at få nogle til at overleve til voksenalderen. Det er vejen til forsørgelse som ældre.

Hvis man stiller sikker og økonomisk tilgængelig forebyggelse af graviditet til rådighed for kvinder, er der større sandsynlighed for økonomi i familien til ernæring og uddannelse af børnene.

Hvis en uønsket graviditet opstår, så griber kvinder i det vestafrikanske land ikke så sjældent til det eneste velkendte middel, de har til rådighed: De får hjælp til at stoppe urter og blade i vagina og livmoder, og når så graviditeten udvikler sig med blødning, perforation af livmoderen og blodforgiftning, ja, så kan de søge den sundhedshjælp, der er tilgængelig. Ofte mister de livmoderen og ofte, ja, så mister de også livet. Som min liberiske kollega sagde: De bliver ikke retsforfulgt bagefter.

Min konklusion og mange konferencedeltageres konklusion, om ikke alles, er: Hvis en uønsket, uplanlagt graviditet indtræder, så skal der være mulighed for en sikker og lovlig afbrydelse af graviditeten – overalt på kloden. Så enkelt er det!

Abort er ikke en løsning i sig selv – men det er den nødløsning, ethvert samfund bør stille til rådighed for at styrke en familie, der kan overleve og udvikle sig. Og det er selvfølgelig en nødløsning, der kun giver mening, hvis man også styrker adgangen til sikker, billig og acceptabel antikonception...

Derfor har den store kvindekonference også talt om abort. Ikke som en skjult dagsorden – men som et lige så åbent punkt som alle de andre, der handler om at styrke kvinders stilling i samfundet.

Etisk set skrives på skift af højskoleforstander og medlem af Det Etiske Råd Jørgen Carlsen, universitetslektor i etik og teknologi Klavs Birkholm, tidligere folketingsmedlem Tove Videbæk, medlem af Det Etiske Råd og universitetslektor i bioetik Mickey Gjerris og formand for Jordemoderforeningen og medlem af Det Etiske Råd Lillian Bondo