Prøv avisen
Debat

Administration får velfærdsstaten til at hænge sammen

"Så kære Esben Lunde Larsen og Ellen Trane Nørby: Fortæl mig lige, hvem der skal optage elever, udstede studiekort og eksamensbeviser, tage telefonerne, lave dagsordener til møderne, skrive referaterne - for ikke at tale om at holde styr på regnskaberne og udbetale lønnen?" spørger Hanne Mølgaard. Foto: Jacob Nielsen/Simon Skipper

Besparelser får ikke de administrative opgaver til at forsvinde. Det betyder bare, at andre faggrupper som lærere og undervisere skal bebyrdes med mere administration, og det tager tid fra deres kerneopgaver skriver Hanne Mølgaard

Uddannelsessektoren skal spare penge. Det stod klart efter regeringens aftale med kommunerne om økonomien for næste år, som rummer et omprioriteringsbidrag på en procent. Og her skal blandt andet gymnasierne holde for.

I et indlæg på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside fremfører børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby (V) og uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) blandt andet, at det er ”regeringens opfattelse, at uddannelsesområdet på samme måde som andre statslige områder, kommuner og regioner kan realisere effektiviseringsgevinster som følge af smartere indkøb, stordriftsfordele, automatisering og digitalisering samt bedre organisering af arbejdet”.

I medierne er det siden blevet til, at man bare kan hente pengene på administration.

Som administrativ leder på Sankt Annæ Gymnasium i København må jeg blot sige: Succes og effektivitet fremmes ikke ved at skære os ind til benet.

Tværtimod er en effektiv administration forudsætningen for, at vores velfærdssamfund kan hænge sammen. En effektiv administration betyder nemlig, at der er hånd i hanke med de skattekroner, vi bruger på at give eleverne en undervisning med kvalitet.

Og besparelser får jo ikke de administrative opgaver til at forsvinde. Det betyder bare, at andre faggrupper som lærere og undervisere skal bebyrdes med mere administration, og det tager tid fra deres kerneopgaver.

Vi er nødt til at fokusere på at lade de rette hænder udføre arbejdet - og samle os om, hvordan vi gennem en effektiv administration skaber smidige arbejdsgange, så vi undgår flaskehalse og spildtid på vores uddannelsesinstitutioner.

Tænk, om vi havde så visionære politikere, at de kunne se, at succes også afhænger af en fagligt kompetent og effektiv administration med dygtige og servicemindede medarbejdere. Og ikke kun se os som et nødvendigt og omkostningstungt onde, man blot kan reducere i, når truget er tomt.

Så kære Esben Lunde Larsen og Ellen Trane Nørby: Fortæl mig lige, hvem der skal optage elever, udstede studiekort og eksamensbeviser, tage telefonerne, lave dagsordener til møderne, skrive referaterne - for ikke at tale om at holde styr på regnskaberne og udbetale lønnen?

Men det sidste bliver måske ganske overflødigt, hvis I lykkes med jeres besparelser.

Hanne Mølgaard er bestyrelsesmedlem i HK Kommunals chefgruppe og administrativ leder på Sankt Annæ Gymnasium