Prøv avisen
Mediekommentar

Når ægteskabet udsættes for mentaltræner

B.S. Christiansen har titel af mentaltræner, og i den egenskab havde han fire par med på en strabadserende tur i den newzealandske vildmark. Parrene var fælles om at have knas i forholdet. Foto: BS&Co./TV 2

Fødevarestyrelsen uddeler smileyer til butikker og restauranter, men det er ikke altid sundt, hvis vi omgås livet på samme måde. Det betyder ikke, at det er usundt at stoppe op og tænke sig om, men det er ikke nok at se indad. Der bør også ses udad og opad, skriver Jesper Bacher

”Salig er den, som holder ud i prøvelse; for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.”

Sådan lyder det i Jakobsbrevet fra Det Nye Testamente. Det handler, som det fremgår, om den troendes forhold til Gud, men bibelordene meldte sig alligevel, da jeg tirsdag aften så ”BS & ægteskabsprøven” på TV 2. Her handlede det også om at holde ud i prøvelse og vinde, ganske vist ikke det evige livs sejrskrans, men så et bedre liv og måske et fornyet parforhold.

Nu skal det indledningsvis understreges, at undertegnede nærer den største respekt for landets elitesoldater. Det kræver hårde mænd at forsvare et blødt og åbent samfund. Men selvom man er en toptrænet kriger, er man ikke nødvendigvis en omvandrende vismand, og fordi man kan tage mange armbøjninger, bliver man ikke nødvendigvis bedre til at lægge arm med livet.

Der er en vis tendens til at gøre tidligere elitesoldater til orakler, som man rådspørger med ærbødighed og rørende autoritetstro.

Ingen tvivl om, at soldaterne er gode til at overleve i vildmarken, men livet er mere end overlevelse. På den anden side må det vedgås, at grænsesituationer og prøvelser kan sætte tingene i relief og give nye indsigter. Det er på kanten, at udsigten er bedst.

B.S. Christiansen er en sand mediedarling med noget nær gurustatus. Hvor mange er landskendt alene med deres forbogstaver? Det er tilfældet for jægersoldaten med den stoiske ro og indsigt i såvel overlevelsesstrategier som menneskesind. B.S. Christiansen har titel af mentaltræner, og i den egenskab havde han fire par med på en strabadserende tur i den newzealandske vildmark. Parrene var fælles om at have knas i forholdet, og nu blev de udsat for prøvelser, der skulle lære dem at se indad og finde ud af, om de levede det liv, de gerne ville. B.S. Christiansen bedyrede, at det ikke var et succeskriterium for ham, at parrene blev sammen efter turen, men snarere, at de kom til personlig afklaring.

Lære at se indad, spørge sig selv, om man lever det liv, man gerne vil. Et selvkritisk blik er et gode, men man kan også stirre sig blind på sig selv, og livet kan blegne snarere end blomstre, hvis det udsættes for stadige kvalitetsmålinger.

Fødevarestyrelsen uddeler smileyer til butikker og restauranter, men det er ikke altid sundt, hvis vi omgås livet på samme måde. Det betyder ikke, at det er usundt at stoppe op og tænke sig om, men det er ikke nok at se indad. Der bør også ses udad og opad.

B.S. Christiansen holdt små taler til parrene og opfordrede dem til at spørge: ”Ville jeg være gift med sig selv?”. Det var et godt spørgsmål, men det kunne jo også være, at man svarede nej, fordi man netop elskede det andet menneske i sin anderledeshed og ville betakke sig for at danne par med sin dobbeltgænger.

Den gamle soldat havde nu på mange måder en snusfornuftig tilgang og betonede, at parforholdet foruden motivation/kærlighed krævede vilje og accept.

”BS & ægteskabsprøven” bød på gode indsigter og betagende naturscenerier, men også en undren over, at der skal en mentaltræner til for at tale sund fornuft om den prøvelse, som ægteskabet er.

Jesper Bacher er sognepræst.