Afskaffelse af lukkeloven tømmer familien for indhold

Den jødisk-kristne kulturtradition med at holde fri en dag om ugen bunder ikke i en religiøs regelbundethed, men i at få tid til at være menneske, skriver Stig Grenov

Kristendemokraterne vil have forældrene tilbage til børnene, skriver Stig Grenov.
Kristendemokraterne vil have forældrene tilbage til børnene, skriver Stig Grenov.

I 2007 anbefalede Familie- og Arbejdslivskommissionen, at der blev skabt bedre betingelser for, at familie- og arbejdsliv kunne fungere sammen. Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti svarede i bedste liberalistiske stil med at afskaffe lukkeloven fra den 1. oktober i år.

Den gode samfundsborger blev herefter defineret som den, der i vækstens navn knokler på alle tider af døgnet og forbruger mest muligt efter fyraften. Fleksibilitet kaldes det, men Kristendemokraterne mener, at det er uden hensyn til familiernes og samfundets grundlæggende behov for nærvær og fællesskab.

LÆS OGSÅ: Teologer: Helligdage kan ikke bare slettes

Spørgsmålet er, hvad vi lever livet for? Er det for at redde betalingsbalancen, væksten, levefoden eller en større fladskærm? Eller lever vi for det at være sammen? Fællesskabet på arbejdspladsen kan ikke erstatte det grundlæggende behov for at skabe en enhed, hvori den kommende generation kan vokse op. Børn er ikke et uafvendeligt onde, samfundet må affinde sig med, men en glæde ved livet.

Men forståelsen af, at forbrug og lykke er uadskillelige synes at klistre til os danskere.

Happy Sunday stod der på et stormagasin i Nordsjælland med det utvetydige budskab, at livsglæden når uanede højder, hvis vi også får pungen op af lommen om søndagen. Og noget tyder på, at vi sluger budskabet råt. I stigende grad benyttes den sparsomme fælles tid til at slæbe børn og ægtefælle ud i det store indkøbsmekka i stedet for at koble af.

LÆS OGSÅ: Ny lukkelov dele kirkefolkene

Afskaffelsen af lukkeloven har den pris, at borgerne forholdes muligheden for kollektivt at trække stikket ud efter klokken 20 og om søndagen. I stigende grad må selv nære familiemedlemmer derfor navigere rundt i kalenderjunglen, hvis de vil være sammen. Det giver svære betingelser for parforholdet.

Og når far og mor tvinges til at acceptere job på de mest uhensigtsmæssige tidspunkter, må børnene parkeres i døgninstitutioner. Der passes afkommet så af andre voksne, der har forladt deres familie, så samfundet kan få vækst og velfærd.

Børn tilbringer i dag gerne mellem syv og otte timer dagligt i institutioner, og det tal må forventes at stige fremover. Pointen er ikke, at børnehaver og fritidsordninger er et onde, men at politikerne bevidst tømmer familien for indhold, når opdragelsen og forbillederne fjernes fra forældrene. Så meget mere hult klinger det, når de partier, der afskaffede lukkeloven, samtidig taler for, at forældrene skal tage deres ansvar op og opdrage deres børn og til tider ønsker at straffe dem, der ikke gør det.

Kristendemokraterne mener, at det er stabile rammer og voksensamvær, der grundlæggende skal lære børnene de sociale spilleregler. Det sker ikke i pasningsordninger med et minimum af personale, eller for den sags skyld når vi parkerer de yngste i det lokale stormagasins boldrum, hvor de kan vælge imellem Ronald McDonald og Anders And som voksenforbilleder, mens vi selv som gode samfundsborgere fortsætter forbrugsræset.

LÆS OGSÅ: Bevar lukkeloven

Den jødisk-kristne kulturtradition om at holde fri en dag om ugen bunder ikke i en religiøs regelbundethed, men i at få tid til at være menneske.

Prisen for en liberaliseret åbningstid betales samtidig af nærmiljøet. Den selvstændige erhvervsdrivende kan ikke holde åbent fra 10 til 24 hver dag. Når den sidste tøj- og dagligvarebutik i landsbyen derfor er bukket under for den ulige konkurrence, må forbrugerne vælge mellem at købe de samme varer til de samme priser og den samme service i megastorcentre. Det afstedkommer ingen vækst, men flytter omsætning fra de små til de store erhvervsdrivende. VKOs tiltag kvæster nærværet i lokalmiljøet og medvirker til at skubbe det yderligere ud over afgrunden.

Kristendemokraterne dikterer ikke borgeren, hvordan fritiden bruges. Vi vil ikke have mor tilbage til kødgryderne. Kristendemokraterne vil have forældrene tilbage til børnene. Fleksibiliteten i arbejdslivet skal fremme fællesskabet i småbørnsfamilierne, så de kan løfte ansvaret for næste generations opdragelse og fremme trivslen i nærmiljøet.

Stig Grenov,Kristendemokraternes internationale sekretær,Erantisvej 2, Hørsholm