Aktiv dødshjælp er en illusion om selvbestemmelse

En patient, som overvældes af en lidelsesfuld tilstand, har efter min mening mere brug for, at medmennesket bliver på livets side og herudfra giver omsorg, end for et tilbud om at blive taget af dage, skriver tidligere formand for Det Etiske Råd

"En beslutning om egen død tages ikke i en dagligdags situation. Det valg skal træffes på baggrund af håbløshedsfølelse, af angst og måske af en oplevelse af at være tilovers," skriver dagens kronikør Foto: Christian Langballe/Unsplash

”Synes du da, at mennesker skal lide?”, er et spørgsmål, som jeg ikke sjældent er blevet stillet i debatten om aktiv dødshjælp. Mit svar er nej! At sige ja ville være helt aparte.