Prøv avisen

Alle børn skal da have en mor og en far!

I Tyskland forlanger oppositionspartierne, men også flere og flere stemmer i regeringspartierne, at homoseksuelle par gives ret til at adoptere børn. Foto: Iris.

Forbundsforfatningsdomstolen har tidligere i år givet homoseksuelle ret til at adoptere partnerens barn, og det anses som sikkert, at domstolen senest i 2014 også vil give homoseksuelle par ret til at adoptere fremmede børn

Dommerne i Karlsruhe undergraver den tyske forfatning!. Så dramatisk beskriver lederen af den Tyske Evangeliske Alliance, Hartmut Steeb, situationen, efter at den tyske forbundsforfatningsdomstol har besluttet at styrke homoseksuelle pars rettigheder.

Ifølge Tysklands højeste domstol skal registrerede parforhold, de såkaldte homoseksuelle ægteskaber, fremover have samme skattemæssige fordele som ægteskaber.

Et vigtigt princip i den tyske grundlov er, at landets love skal beskytte familier og ægteskaber. Især blandt kristne organisationer og politikere er der stor forargelse over, at homoseksuelle par fremover også vil nyde godt af denne beskyttelse.

Sammenslutningen af evangelikale grupper, Den Tyske Evangeliske Alliance, har udsendt en pressemeddelelse, hvori Hartmut Steeb advarer imod at ligestille ægteskaber og registrerede parforhold. Ægteskaber og familier yder et naturligt bidrag til generationernes beståen, skriver han i pressemeddelelsen.

Den tyske regering er altså nu tvunget til at udarbejde en lov, der ligestiller registrerede parforhold skattemæssigt med ægteskaber. Oppositionspartierne, men også flere og flere stemmer i regeringspartierne, forlanger, at homoseksuelle par ved samme anledning også gives ret til at adoptere børn.

Jeg kender ingen undersøgelser, der viser, at børn i registrerede parforhold vokser anderledes op end børn, der lever i et ægteskab, siger Tysklands socialminister, Ursula von der Leyen, til den tyske radio Deutschlandfunk.

Hun er medlem af CDU, det konservative kristeligt-demokratisk parti, men både i hendes parti og søsterpartiet CSU, det konservative kristeligt-sociale parti, er partiledelsen fortsat imod adoptionsret til homoseksuelle par.

For os eksisterer homo-ægteskaber ikke. Der findes kun ægteskaber og registrerede parforhold. Vi vil også i fremtiden bevare grundlovens særlige beskyttelse af ægteskab og familie, siger CDUs gruppeformand, Volker Kauder, til avisen Süddeutsche Zeitung.

Adskillige CDU/CSU-politikere begrunder deres modstand mod adoptionsret til homoseksuelle med hensynet til børnenes vel.

Børn har ret til at have både en far og en mor. Det er forkert principielt at udelukke nogen fra denne ret, blot fordi andre har krav på individuel ligestilling, siger for eksempel CDUs næstformand, Armin Laschet, til avisen Süddeutsche Zeitung.

Samme holdning har CDUs ministerpræsident i delstaten Hessen, Volker Bouffier. Naturligvis kan homoseksuelle par også opdrage deres børn kærligt, men mange mennesker, heriblandt jeg selv, føler ubehag ved dette spørgsmål, siger han til magasinet Der Spiegel.

Temaet skaber intern strid i regeringen. Det tredje regeringsparti, det liberale FDP, har altid været mere positivt indstillet over for homoseksuelle end CDU/CSU.

Partiets næstformand, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, der også er Tysklands justitsminister, har længe ønsket at lade homoseksuelle par adoptere børn.

Tiden er moden til det. Lad os ganske enkelt lave tilføjelser om registrerede parforhold overalt de steder i loven, hvor ægteskaber nævnes, siger hun til avisen Passauer Neue Presse.

Forbundsforfatningsdomstolen har allerede tidligere i år givet homoseksuelle ret til at adoptere partnerens barn, og det anses som sikkert, at domstolen senest i 2014 også vil give homoseksuelle par ret til at adoptere fremmede børn.

CSUs gruppeformand, Gerda Hasselfeldt, afviser, at regeringen inden da selv ændrer loven. Hun siger til Süddeutsche Zeitung: Vi vil kun ændre adoptionsloven, hvis forbundsforfatningsdomstolen tvinger os til det.

CDU og CSUs vent og se-holdning driver næsten FDP til desperation. De liberale frygter, at regeringen virker handlingslammet, når den lader domstolen diktere sin politik.