Prøv avisen

Alle har ret til en værdig død

Kristendemokraterne kæmper for en bred vifte af palliativ, lindrende, indsats for uhelbredeligt syge. Det er fint med flere hospicer, men vi kan ikke bygge os ud af problematikken. Der skal mere til.

Hospicer gør det ikke alene, skriver Bjarne Nederby Jessen, folketingskandidat for Kristendemokraterne

Kristendemokraterne kæmper for en bred vifte af palliativ, lindrende, indsats for uhelbredeligt syge. Det er fint med flere hospicer, men vi kan ikke bygge os ud af problematikken. Der skal mere til.

Den aktuelle rapport, som blev omtalt på Kristeligt Dagblads hjemmeside i går, er ikke overraskende, og det er fint, at Bertel Haarder (V) straks spiller ud med, at der skal bygges flere hospicer.

Men vi kan ikke bygge os ud af situationen. Hospicer gør det ikke alene, og hospice er mere end en bygning, det er en af flere måder til at yde palliativ indsats for uhelbredeligt syge.

Hvert år dør skønsmæssigt 26.000 mennesker på sygehusene. 14.000 på plejehjem, 12.000 i eget hjem, 2000 under andre forhold – og 1000 på hospicer. Kristendemokraterne ønsker, at den palliative indsats på sygehusene, på plejehjemmene og i private hjem skal forbedres, så alle så vidt muligt kan få en værdig død.

Det handler blandt andet om opprioritering af specialer inden for palliativ pleje og om palliative teams, der kan arbejde uden for hospicer for at hjælpe de mange, der ikke kommer på hospice.

AL PALLIATIV INDSATS uden for hospice kalder på specialistfunktioner fra palliative teams. Sådanne teams hører organisatorisk ofte under en onkologisk afdeling på et sygehus og kan have fysisk placering på sygehuset eller på et hospice. Det palliative team tager ud til såvel private hjem som plejehjem og kan ligeledes tilkaldes af hospitalsafdelinger.

Alle andre, for eksempel hjemmesygeplejersker og øvrigt personale på sygehusafdelinger, varetager den direkte palliative pleje og behandling under supervision/vejledning fra de palliative teams. En forudsætning for, at en patient kan tilknyttes et palliativt team, er, at den pågældende er oplyst om, at han/hun lider af en uhelbredelig sygdom, og at det, som teamet kan tilbyde, er af palliativ karakter, altså lindrende og ikke helbredende.

I Kristendemokraterne har vi længe arbejdet intenst med dette område og er lige nu ved at færdiggøre et arbejdspapir med titlen "Aktiv livshjælp med palliativ indsats, herunder hospicer".

Med en stor konference på Christiansborg den 11. september håber Kristendemokraterne på, at vi kan være med til at sætte mere skub i den palliative indsats i Danmark. Ikke for at komme op på en femte-, tredje- eller førsteplads i Europa, men for at yde mennesker i livets afslutning den bedst mulige lindrende indsats. Vi kan ikke være andet bekendt.

Bjarne Nederby Jessen,
folketingskandidat for Kristendemokraterne og formand for partiets palliative arbejdsgruppe,
Vinderød Enghavevej 73,
Frederiksværk