Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Alle har syndet

"Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud."

Paulus' Brev til Romerne 3, 23