Alle hovedhår er talt!

”Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den!”

Matthæusevangeliet 10, 30

Ordene er sagt til Jesu disciple, som skal forstå, at de ikke er overladt til sig selv. Desværre er ordene ofte blevet brugt som en forklaring på det onde. Før i tiden stod der nemlig ”uden jeres faders vilje”. Altså var det Guds vilje, da jeg kørte en spurv over? Eller da et barn blev dræbt?

Var det dog ikke bedre at give op over for det onde og indse, at her står vi med noget, vi ikke forstår? Og så trøste os med, at ikke en spurv falder til jorden, uden at Gud er med den? Selv alle hovedhår var talt på den apostel, som måtte lade livet for sin tros skyld?

I en prædiken kommer Kaj Munk ind på den sag. Han fortæller om Lars Nokendram, som siger farvel til Katrine for at cykle til stationen. Men han kommer alt for tidligt, så han går ind til Jens Eftermiddag for at få en punch + et par mere. På vej til toget faldt han så og brak sit ben, som Kaj Munk udtrykker det. ”Det skulle nu sådan være”, siger Katrine, men da tog hun fejl, siger Kaj Munk. Det skulle netop helst være helt anderledes. Det var ikke Guds vilje, at Lars skulle drikke sig fuld, så han brækkede benet. Det var det heller ikke, da Kaj Munk selv blev skudt.

Her rører vi ved den verden, som hedder synden.

”Det er synd for menneskene med den synd,” siger Kaj Munk, men millioner føler intet ved deres synd. ”Vi præster løber og tilbyder folk deres synders forladelse; det er tit, som om vi er agenter for en vare, de slet ikke synes, de har brug for; vi vil prakke dem noget helt overflødigt på.”

Skal vi forstå ordene om de to spurve, så må vi forstå, hvad det er for en verden, vi lever i. Syndens verden. Det er os selv, der har slukket lyset, og nu klager vi over, at vi ikke kan finde vej. En verden, hvor spurve og mennesker falder til jorden, selvom det slet ikke var meningen. Den verden sendes disciplene ud i med vidnesbyrdet om Jesus Kristus. Let bliver det ikke, men han er med dem alle dage indtil verdens ende.

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.