Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Alle hovedhår er talt!

”Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den!”

Matthæusevangeliet 10, 30