Alt af nåde

”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.”

Paulus' Andet Brev til Korintherne 12, 9a

I dag er det 100 år siden, at min far blev født. Det er 30 år siden, at han døde. På sin gravsten ønskede han, at der skulle stå "Alt af nåde".

Det har siden stået med klare og synlige bogstaver på stenen. Han ønskede at bevidne det helt centrale i den kristne tro. Det var hans livs vidnesbyrd til alle os efterkommere.

Apostlen Paulus havde tryglet om at få fjernet tornen i kødet, men Guds svar til ham var: Nåden er tilstrækkelig.

Intet tyder på, at Paulus i nogen henseende havde det let med denne tildeling af en torn i kødet. Derfor var Guds svar på hans bønner ikke, hvad han ønskede. Men svaret har stået for eftertiden: Alt af nåde.

Paulus fik svar. Selv troede han, at tornen først skulle fjernes. Det måtte være midlet. Men Gud gav ham målet, om end med andre midler. Skal vi sætte det skarpt op, blev det sådan: Gud befriede ham for tornen, ikke ved at fjerne den, men ved at give ham del i mere nåde.

Denne nåde ind over alt i livet er et vilkår i det, der har med kristendom og kristen tro at gøre. Gennem alt det plagsomme, som Paulus ville erfare, var nåden fuldt ud tilstrækkelig. Det var en guddommelig nåde til tro og tjeneste. Den var også stor og stærk nok til at bære og virke i de krævende opgaver, han stod i.

Den var også tilstrækkelig lige midt op i hans magtesløshed og svaghed. Det var i denne svaghed, at Guds magt kunne udfolde sig. Nåden udgydes endda som svar og reaktion på denne magtesløshed.

Jeg tænker, at en del kender til denne virkelighed: Den tildelte eller udgydte nåde vokser, når vi erfarer magtesløsheden. En erkendt svaghed eller åndelig fattigdom er som denne åbning til Guds nåde.

Det bevidnes også af flere af vores digtere: ”Nåden er, når alt er tabt, at få alt tilbage,” skrev Johannes Møllehave.

Eller i denne digtform: ”Min nåde er dig nok, det ord med ild skal brænde og i os tænde mod hver dag til verdens ende,” skrev Johannes Johansen.

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.