Anstændighed nu. Slut med ældremad til overpriser

DET ER DYRT at blive ældre i Danmark. Regeringen har med meget stramme budgetter lige siden 2001 holdt den kommunale velfærd i et økonomisk jerngreb.

Det har langsomt udhulet velfærden, og det har betydet, at kommunerne alle årene har været igennem hårde sparerunder.

Det rammer vores ældre medborgere, som siden 2001 har oplevet meget store prisstigninger på den mad, de får bragt ud af kommunen. Prisstigningerne er større end de almindelige prisstigninger på fødevarer. Det er med andre ord dyrere at blive ældre, og de høje priser risikerer at udhule den enkeltes pension. Når man får bragt mad ud, er det, fordi man ikke kan lave den selv.

Ældre Sagen kan berette om ældre, der er nødt til at fravælge maden af økonomiske årsager, og det er ikke en ordentlig måde at behandle vores ældre på.

Derfor ønsker Socialdemokraterne at indføre loft over, hvor meget maden må koste, på 45 kroner pr. dag. Det er en af vores velfærdsrettigheder, og forslaget er på vores finanslov. Vi ønsker at behandle vores ældre anstændigt.

Regeringen foretrækker åbenbart skattelettelser frem for anstændige forhold for vores ældre.

Mette Frederiksen er medlem af Folketinget og socialordfører for Socialdemokraterne