Dåb kan være livsfarlig for en konvertit

Hvis Flygtningenævnet vurderer, at en asylsøgers konversion ikke er ægte, påvirker det retten til asyl. Tænk, hvis en præst inden for folkekirken ligeledes tog temperaturen på medlemmers tro, skriver provst i Amagerland Provsti Poul Bo S. Sørensen

Gudstjeneste med dåb af konvertitter i Apostelkirken på Vesterbro. Personerne har valgt at forlade islam for at blive kristne og dermed også blive døbt.
Gudstjeneste med dåb af konvertitter i Apostelkirken på Vesterbro. Personerne har valgt at forlade islam for at blive kristne og dermed også blive døbt.

GAD VIDE, HVAD der ville ske, hvis en præst inden for folkekirken tog temperaturen på medlemmers tro? Sådan har det været. Der var en tid, hvor man skulle indskrive sig til deltagelse i nadveren ved søndagens gudstjeneste.

Ordningen havde til hensigt, at præsten kunne afgøre, hvorvidt personen var værdig til at deltage. Som bekendt kommer vi også af en historie, hvor den rette tro havde borgerlig konsekvens. Det er længe siden, men prøv engang selv at forestille dig offentlighedens reaktion, hvis folkekirken genoptog den praksis i dag.

Det sker dog. Ikke ved en præst og ikke i folkekirken, men i en anden offentlig instans. Og det sker med det formål, at det skal have juridiske følger. Dersom Flygtningenævnet vurderer, at en asylsøgers konversion ikke er ægte, har den aktuelle sag om Mustafa og Zekrya Sakhizada vist, at det påvirker retten til asyl.

I kraft af vores selvforståelse må det naturligvis indebære, at den offentlige instans varetager en trosprøvelse med største omhu. I denne forbindelse vil jeg gøre opmærksom på et forhold, som nødvendigvis må tages med i betragtning.

En ting er, hvorvidt et menneske tror rigtigt eller har en ægte tro, en anden er, at den personlige tro for en konvertit er uden betydning. Det afgørende er den troshandling, der ligger i bekendelsen enten udtrykt i dåben eller ved at sige trosbekendelsen.

ALLEREDE FOR OMKRING 25 år siden fik jeg langt ude på landet en flygtning som nabo, hvis bekendelse af den kristne tro gjorde det nødvendigt for ham at gå under jorden af frygt for sit liv. Den præst, som stilles over for ønsket om at blive døbt, må nødvendigvis være sig det forhold fuldt bevidst. Præsten må nødvendigvis gøre dåbskandidaten fuldt bevidst, at dåben kan have store menneskelige omkostninger. Når der er tale om en asylsøger, siger det sig selv, at alvoren skærpes. Præsten må jo fortælle dåbskandidaten, at personen kan risikere at blive slået ihjel ved udvisning.

Selve konversionshandlingen, det vil sige dåben, er for en konvertit det afgørende for personens sikkerhed. For enhver præst i folkekirken må dåbsoplæring til tro på den treenige Gud og deraf følgende kristne livspraksis naturligvis have hovedsigtet.

Men det fratager ikke præsten den forpligtelse at gøre dåbskandidaten fuldstændig bevidst, hvilke menneskelige omkostninger det kan have.

Lige så meget vi glæder os over den ufarlige fest, dåb er for en etnisk dansker, lige så klart må det stå offentligheden, myndigheder og præster, at dåb kan være livsfarlig for en konvertit.

Poul Bo B. Sørensen er provst i Amagerland Provsti