Bak de unges sunde familieværdier op

Unge mennesker i dag tager i meget større grad end deres forældre problemer i ægteskabet alvorligt og får løst dem, inden de vokser sig uoverskuelige

Medierne har de sidste måneder kunnet fortælle os den glædelige nyhed, at skilsmissetallet med sikre skridt er på vej nedad.

Antallet af skilsmisser faldt fra 2004 til 2007 med godt 10 procent fra 15.774 til 14.066. Næsten hele det massive fald er sket blandt unge. Når man ser på tallet for dem, der har været gift i mindre end seks år, udgør faldet faktisk mere end 30 procent!

Bag de golde tal og statistikker gemmer sig nogle utroligt gode nyheder for familierne, børnene, for hele samfundet. De afspejler, at unge i meget større grad end deres forældre tager problemer i ægteskabet alvorligt og får løst dem, inden de vokser sig uoverskuelige. Psykologer og terapeuter peger på, at unge par for eksempel i højere grad går i terapi og læser bøger om selvhjælpsterapi. Alt tyder således på, at tallene gemmer unge, der tager par- og forældrerollen alvorligt der er ikke tegn på, at parrene bliver for længe i dårlige og nedbrydende forhold.

Udviklingen betyder, at parrene selv får del i den uvurderlige trivsel og livskvalitet, der findes i et sundt familieliv. Man kan ikke lave statistikker eller måle på, hvad det betyder for os som samfundsfællesskab. Man kan blot fastslå, at sunde familier, hvor forældre og børn trives, giver et samfund med mere overskud, sundhed og velvære.

Sidst og vigtigst har de unge forældre valgt at skabe rammerne for gode børneliv. De giver det vigtigste til de mindste.

For Kristendemokraterne handler politik ikke bare om nationaløkonomi og overførsler. Vi vil et samfund med omsorg, tryghed og udfoldelse. Det kan kun lykkes gennem familier, der trives. Derfor er det på høje tid, at de unge familiers prioriteter anerkendes og opmuntres. Dernæst må den positive udvikling bakkes op af bedre rammer og muligheder for at tage de gode valg.

For det første må satspuljerammen til parrådgivning videreføres. I perioden for 2005 til 2009 fik Kristendemokraterne over satspuljen afsat 40 millioner kroner til parrådgivning. Efter snart tre års erfaringer har familieministeriet endnu ikke iværksat en evaluering af indsatsen. Meget tyder på, at rigtig mange familier allerede har gjort gode erfaringer med forebyggende parrådgivning, som har reddet deres ægteskab og sikret en tryg ramme for børnene.

For det andet har vi meget at lære af Norge, når det kommer til at værne om det gode familieliv. I Norge tilbydes de førstegangsfødende par en forebyggende parrådgivning, der begynder forud for fødslen. Ordningen, som har været en stor succes, klæder de unge par solidt på til at være forældre og giver dem mulighed for at afklare forventninger, inden de går i gang med en af de vigtigste, mest udfordrende og heldigvis også mest givende og storslåede opgaver, livet giver os.

De unges sunde indsats og prioriteringer bør bakkes op af bedre rammer.

Samfundet skal uden at trække det personlige familieliv med ind i folketingssalen arbejde med den nye tendens og gøre det lettere at tage gode valg til glæde for parrene, børnene og os alle.

Bodil Kornbek,
Kristendemokraterne,
Hybenvej 49,
Virum