Prøv avisen

Bibel-glemsel: Britiske børn kender ikke bibelens historier

En britisk undersøgelse viser, at en stor del af landets unge ikke længere genkender navne som Adam og Eva eller Moses og ikke forbinder noget med den barmhjertige samaritaner. Foto: Iris

Stor britisk undersøgelse viser, at landets børn ofte er blanke, når det gælder de mest centrale begivenheder og personer i Bibele

ENDNU EN FORSTEMMENDE, men ingenlunde overraskende bulletin i den fortsatte historie om presset mod kristenheden: En britisk undersøgelse viser, at en stor del af landets unge ikke længere genkender navne som Adam og Eva eller Moses og ikke forbinder noget med den barmhjertige samaritaner.
Undersøgelsen er gennemført af det engelske Bible Society og påviser, at gennem de seneste 25 år er antallet af unge, der regelmæssigt hører noget fra Bibelen eller ligefrem læser i den, halveret. Det står dog ikke sløjere til end, at tallet dækker over, at 46 procent af skoleeleverne i dag læser i eller får læst noget fra Bibelen i hjemmet i løbet af et år. Da deres forældre var børn, var tallet 86 procent.

LÆS OGSÅ: Tvivl om Bibelens kameler

Undersøgelsen offentliggøres, få måneder efter at organisationen Ofsted, der undersøger niveauet i britiske skoler, fastslog, at mange britiske elever forlader skolen med en meget begrænset forståelse af kristendommen, fordi der ikke undervises ret meget i den længere.

BIBLE SOCIETIES undersøgelse omfatter knap 6000 voksne og 800 børn mellem 8 og 15 år.

En tredjedel af børnene forbandt ikke noget med stalden i Betlehem, og 59 procent måtte melde pas ved David og Goliat. Dog kun en femtedel var blanke, når man nævnte Adam og Eva eller Noas Ark. Mange antog, at berømte replikker fra Bibelen var noget, de havde hørt i en Harry Potter-film.

Londons biskop, Richard Chartres, har skrevet forord til undersøgelsen, og han mener, at for få børn har lejlighed til at høre og tænke over, hvad denne livsforandrende bog indeholder.

The Bible Society søsætter nu kampagnen Pass It On, der opmuntrer forældre til at læse af Bibelen eller en børnebibel for deres børn, og man udvikler en app med en Bible Bedtime.

Tidligere poet laureate hofdigter sir Andrew Motion, understreger over for Daily Telegraph, at Storbritannien pådrager sig et kulturelt hukommelsestab, som vil gøre det vanskeligt for underviserne på de højere læreanstalter at bibringe studerende forståelse af litterære og historiske nøgletekster. Den kræver nemlig ofte kendstab til Bibelens historier.

Det er vigtigt, at holde disse historier i live, uanset vores religiøse tro eller mangel på samme. De er uundværlige, når det gælder vores forståelse af fortiden og berigelsen af vores nutid, mener digteren.

Daily Telegraphs kommentator Christina Odone fortæller, at hun ikke er forbavset over nyheden om, at Bibelen forsvinder ud af børnenes liv, og kristen arv stryges i offentligheden.

Efter årtiers koordineret indsats fra ortodokse sekularister er Bibelen blevet en virkelig fremmedartet genstand. Fremtidige generationer vil høre om The greatest story ever told og formode, at det er en film fra 1965 med Charlton Heston og Max von Sydow. Selv Richard Dawkins, høvdingen blandt guds-foragterne, mener at dette er en skam.

Dawkins og Odone blev under en debat for tre år siden enige om, at Bibelen var en værdifuld del af vores kulturelle arv, også for ikke-troende.

Hun fortsætter:

Nogle få søndagsskoler underviser stadig i bøgernes bog, men de er under beskydning fra ateisternes brigade, og mange føler, at de kun kan overleve, hvis de tilbyder et multikulturelt pensum med Gandhi og Mandela som stjernerne, snarere end Abraham og Jesus.

ODONE KALDER BIBELEN for den ekstraordinære og undergravende bog, hvis lære om barmhjertighed og respekt for andre har inspireret mange slægtled til at bekæmpe al slags tyranni, såvel diktatorers som afhængigheds eller lasters tyranni. Mænd og kvinder har viet deres liv til den bogs lære, mange var endda rede til at dø for den.

I dag virker det, som om en mængde martyrer døde forgæves, finder Odone, og Bibelen bliver bare til en eller anden bog, som vistnok har solgt mere end Hunger Games-trilogien.

Endnu er briternes nedtur på dette felt dog mildere end Danmarks. Først nu begynder røster derovre at forlange, at der ikke længere sværges på Bibelen i landets retssale. Og man kan næppe regne med, at 46 procent af danske børn en gang om året læser i Bibelen eller hører deres forældre citere fra den.

Og som en ekspert i mandags slog fast i Kristeligt Dagblad, så slår sekulariseringsbølgen stadigt stærkere igennem i den danske folkeskole, som kun vil blive mere nærig med at afgive timer til den konfirmandforberedelse, der ellers kunne rette lidt op på bibelsk vankundighed.

Anders Raahauge er kulturjournalist