Bør Lolland-Falster overhovedet være et stift?

Jeg vil opfordre relevante beslutningstagere om at træde i karakter, så der bliver en mere ligelig fordeling af folkekirkemedlemmerne mellem de enkelte stifter og således der kommer noget mere tyngde (større ansvarsområde) i opgaverne i bispeembedet på Lolland, skriver menighedsrådsformand.

På sigt og inden næste bispevalg i Helsingør og Roskilde Stifter bør man så overveje grænserne mellem de tre øvrige stifter øst for Storebælt med henblik på ikke mindst at flytte x antal folkekirkemedlemmer fra det befolkningsrige Helsingør Stift til henholdsvis København og Roskilde Stift.
På sigt og inden næste bispevalg i Helsingør og Roskilde Stifter bør man så overveje grænserne mellem de tre øvrige stifter øst for Storebælt med henblik på ikke mindst at flytte x antal folkekirkemedlemmer fra det befolkningsrige Helsingør Stift til henholdsvis København og Roskilde Stift.

BISPEVALGET PÅ Lolland-Falster åbner for en relevant debat om fremtiden for landets mindste stift. Det er jo helt naturligt, at man overvejer dette, som det fremgik af en artikel i Kristeligt Dagblad den 1. februar, på samme måde som at man, når en præst går på pension eller har fået andet job, overvejer om præstestillingen skal besættes på samme vilkår og med samme kvote, eller om der skal foretages nogle omlægninger.

I princippet findes der tre scenarier for Lolland-Falsters Stift:

A: uændret i forhold til nu,

B: nedlæggelse og sammenlægning med et andet stift

C: udvidelse af stiftet.

ØST FOR STOREBÆLT er der fire stifter, nemlig København, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters Stifter med tilsammen knap 1.845.000 folkekirkemedlemmer. Af disse bor cirka 85.900 i Lolland-Falsters Stift, hvilket svarer til 4,65 procent af samtlige folkekirkemedlemmer øst for Storebælt.

En sådan skævvridning er man nødt til at rette op på og et oplagt forslag kunne være, at man forud for bispevalget på Lolland-Falster flytter Stege-Vordingborg og Næstved Provstier fra Roskilde Stift til Lolland-Falsters Stift og Bornholms Provsti fra København Stift til Lolland-Falsters Stift. Herved kommer Lolland Falsters Stift op på knap 227.000 folkekirkemedlemmer og dermed en mere rimelig størrelse for et stift.

På sigt og inden næste bispevalg i Helsingør og Roskilde Stifter bør man så overveje grænserne mellem de tre øvrige stifter øst for Storebælt med henblik på ikke mindst at flytte x antal folkekirkemedlemmer fra det befolkningsrige Helsingør Stift til henholdsvis København og Roskilde Stift.

De negative toner omkring udvidelse af stiftet kommer fra blandt andet provsten for Stege-Vordingborg Provsti, som foretrækker den nuværende ordning, med den begrundelse, at hun føler sig som en del af et godt team (Roskilde Stift), som hun vil være ked af at forlade, og fra biskop Steen Skovsgaard, der naturligt nok forsvarer, at det har været passende med fire provstier og 60 præster.

Hvor provsten personligt føler sig hjemme er ikke relevant i denne sag. Bliver Stege-Vordingborg Provsti en del af Lolland-Falsters Stift, så er det op til provsten at overveje, hvad hun vil, altså om hun vil fortsætte som provst under de nye forhold eller alternativt vil søge en stilling i Roskilde Stift.

Jeg vil opfordre relevante beslutningstagere om at træde i karakter, så der bliver en mere ligelig fordeling af folkekirkemedlemmerne mellem de enkelte stifter, og således at der kommer noget mere tyngde (større ansvarsområde) i opgaverne i bispeembedet på Lolland. Dette burde være gjort inden bispevalget i Lolland-Falsters Stift var blevet udskrevet.

Tak til de realistiske og fremsynede lokale menighedsrådsmedlemme, der har rejst dette spørgsmål.

Tom Ebbe Jakobsen er formand for Balle Menighedsråd, for Distriktsforeningen af menighedsråd i Silkeborg Provsti, medlem af Aarhus Stiftsråd og Kirkeministeriets budgetsamråd.