Bispevalg: Digitalt demokrati dur ikke

Vi er nogle, der tror mere på Gud end på IT. Djævlen bor i detaljen. Hvad der kan gå galt, går galt, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen.

Henrik Gade Jensen
Henrik Gade Jensen. Foto: Privatfoto.

Bispevalget på Lolland-Falster går nu i gang med digital afstemning.

Vi, der kan stemme i stiftet, skal nok finde ud af det. Det er jo kun menighedsrødder og præster.

Men der vil stadig være et sort hul i afstemningen. For resultatet vil aldrig kunne kontrolleres. Der bliver ingen stemmesedler, som kan tælles om. Det bygger på tillid til en computer. Og vi er nogle, der tror mere på Gud end på IT.

Djævlen bor i detaljen. Hvad der kan gå galt, går galt.

Derfor handler mennesker klogt ved at sikre os ved at gøre kontrollen gennemsigtig og åben. Og når et af argumenterne for digital afstemning er statens miserable postvæsen, der ikke mere kan bringe breve ud, så er der jo ingen grund til at tro, at Statens IT er i bedre forfatning. Skat, Postnord, DSB og den digitale tinglysning trækker spor efter sig af vanskeligheder med IT.

Det er naturligt nok med tekniske vanskeligheder, sådan er verden, men hvorfor dog trække demokratiet ind i nye eksperimenter? Demokratiet er den vigtigste grund til, at vi har tillid til det offentliges beslutninger og respekterer lov og ret.

Der har ikke været grund til at antaste en demokratisk afstemning i Danmark i demokratiets tidsalder. Det bliver der med elektronisk afstemning.

Vi skal nok klare det på Lolland-Falster med bispevalget, for der lurer ingen katastrofer uanset resultatet. Men det er jo ment som en prøveklud for mere. Og det ville være hybris at udvide det til kommunal- og folketingsvalg.

Det vil ændre vort demokrati afgørende, hvis borgerne skal stemme med NemID. Det vil overflødiggøre, at partimedlemmer i samarbejde med kommunens folk står for valghandlingen. I dag henter man desuden de gamle i sognene, der ikke selv kan komme til hallen eller forsamlingshuset. Den højtidelighed, som er forbundet med valghandlingen i dag, vil gå fløjten i et digitalt demokrati, og det vil igen influere på tilliden til de folkevalgte.

I forvejen er folketingets partier i fuld fart med at overflødiggøre forenings-siden af det danske demokrati ved at finansiere sig over finansloven, så de slipper for medlemmer og landsmøder. I forvejen giver hver vælger cirka 120 kroner i statslig støtte ved at sætte et kryds på valgdagen, da partistøtten beregnes på grundlag af deltagelse i seneste folketingsvalg. Digital afstemning vil også reelt være at tage stemmeretten fra en stor bid af underklassen.

I en situation med falske nyheder og konspirationsteorier er det at risikere meget og vinde lidt ved at ville digitalisere det danske demokrati. Og når Rusland åbenbart kan hacke sig ind både i USA og Danmark, ville det være et vanvittigt eksperiment.

Lad Lolland-Falsters kommende biskop være den første og sidste og eneste valgt ved elektronisk afstemning.

Henrik Gade Jensen er forfatter, debattør og sognepræst i Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Pastorat i Lolland-Falsters Stift.