Prøv avisen

Blomstrende liv i sognegårde. Undersøgelse giver stof til læring

Hvad foregår der af liv og aktiviteter i de sognegårde og menighedslokaler, som folkekirken gennem mange år har investeret i at bygge og udbygge som ramme for ansatte, frivillige, kirkelige aktiviteter og folkeligt fællesskab?

I Aarhus Vestre Provsti satte vi os for at søge omfanget belyst. Vi bad sognene udfylde en detaljeret undersøgelse af alle aktiviteter i 2012 ikke i kirkerne, men alene i sognegårde og menighedslokaler og med hvilken varighed, deltagertal og involvering af ansatte og frivillige som ledere. For at give overblik var undersøgelsen opdelt i seks hovedfelter: kirkelig undervisning, klubber og samværsgrupper med menighedsrådet som ansvarlig, andre sogneaktiviteter, møder i råd og udvalg, mindesamvær samt udlån/udleje til kirkelige og lokale foreninger og grupper.

Opgørelsen viser, at der i de 14 sogne med større eller mindre menighedslokaler er 138 aktiviteter og arrangementer med i alt 3526 deltagere i en gennemsnitlig uge, og at næsten lige så mange frivillige som ansatte er involveret i at forestå aktiviteterne. På årsbasis er der i alt 141.031 deltagere i 5526 arrangementer, hvoraf 20 procent er kirkelig undervisning og 38 procent er klubber og samværsgrupper, mens 7 procent er andre sogneaktiviteter og 25 procent udefrakommende aktiviteter.

Ud over at dokumentere, hvor meningsfuldt det er at investere i sognelokaler, ønskede vi at få sikrere viden om aktiviteternes omfang og karakter, såvel som hvor meget kapaciteten udnyttes, og hvor der er ledige lokaler. Endelig håbede vi, at resultaterne inklusive fordeling på aktivitetstyper kunne medføre læring og videre udvikling i det enkelte sogn, ligesom der kunne være ting at lære af hinanden. Og på alle punkter har undersøgelsen mere end indfriet de forventninger, som vi på forhånd kunne have!

Undersøgelsen vidner om et enormt engagement, hvor sognegårde og menighedslokaler i alle sognene fremstår som kirkelige, kulturelle og samfundsdannende kraftcentre.

Alle bysogne har mellem 11 og 23 arrangementer pr. uge rettet til forskellige målgrupper og et samlet deltagertal mellem 180 og 740 hver uge. Mange mødelokaler er optaget fra 20 til 44 timer pr. uge af kirkelige aktiviteter, og i bysogne er 12-37 frivillige ledere pr. uge involveret i at varetage aktiviteterne sammen med de lønnede medarbejdere.

I analyseN af resultaterne springer det i øjnene, at alle sogne har særlige kvaliteter at byde ind med: Ét sogn har flest arrangementer, et andet ligger højest på deltagertal, og et tredje har størst andel af frivillige til at forestå aktiviteterne, mens andre er stærkest på særlige arrangementer eller for eksempel folkelige kor. Sammenholder man sognenes indbyggertal med aktiviteterne, viser det sig videre, at landsogne er lige så aktive som bysogne. Undersøgelsen giver her masser af stof til læring og inspiration også mellem sogne.

Af aktivitetstyperne er det bemærkelsesværdigt, at størst målt på antal deltagere er den kirkelige undervisning! Her er cirka halvdelen børn og unge, mens den anden halvdel er voksne og ældre. Det viser, at der gøres en kæmpe indsats for undervisning og oplysning, og det vinder stor genklang. Det er opmuntrende.

Slående er også omfanget af udlån/udleje til kirkelige og lokale foreninger (25 procent). Dette aspekt bør ikke undervurderes. For at sognegårdene ud over egne arrangementer også giver rum til kirkelige og lokale grupper er en samfundsmæssigt vigtig funktion, der samtidig bringer det kirkelige og folkelige i endnu tættere kontakt.

Til eftertanke har vi også prøvet at skalere vore tal op og se, hvad de ville give på landsplan, hvis alt andet er lige. Da andelen af folkekirkemedlemmer hos os er nede på 62 mod landsgennemsnittet på 80, og undersøgelsen viser, at landsognes aktiviteter i forhold til indbyggertal er på højde med bysognes, finder vi en sådan skalering forsvarlig som skøn, uanset at der selvfølgelig kan være regionale forskelle. Her blev det markante tal, at alle aktiviteter i sognene inklusive gudstjenester lander på cirka 22,5 millioner deltagere. Uden sammenligning i øvrigt sidder der årligt på samtlige stadioner til Superligaens kampe i alt 2,5 millioner tilskuere ...

Under ét viser undersøgelsen, at folkekirken er i en sprudlende udvikling med mange tilbud for sognenes beboere. Og at beboerne i høj grad tager imod invitationerne og benytter sig af de muligheder, som sognegårde og menighedslokaler åbner for at bygge netværk og danne samfund.

Det kan og skal selvfølgelig blive endnu bedre, men vi er godt på vej. Og menighedslokalerne har vist sig at være en fremragende investering både i udviklingen af kirkens liv, i folkeligt engagement og lokal dannelse af netværk og fællesskaber.

Resultaterne af undersøgelsen i Aarhus Vestre Provsti såvel som de beregnede og anslåede landstal kan læses og downloades på provstiets hjemmeside: www.aavp.dk under Downloads.

Esben Andersen er provst i Aarhus Vestre Provsti, og Poul Langagergaard er ledelsesrådgiver og medlem af provstiudvalget i Aarhus Vestre Provsti