Prøv avisen
Dilemma

Bør DR skille sig af med koncerthus og musikensembler?

Illustration: Rasmus Juul

Kulturministeren har åbnet en diskussion: Skal vi flytte koncerthuset og musikensemblerne fra DR til Det Kongelige Teater? God idé, mener folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF), for det vil sikre ensemblernes overlevelse. Dårlig idé, mener musikerformand Anders Laursen, for DR har om nogen været med til at inspirere danskerne til at få kultur ind i deres hverdag

Ja, mener Alex Ahrendtsen, kulturordfører for Dansk Folkeparti

"Vi vil gerne have, at Danmarks Radio koncentrerer sig om at være mediehus, for det er det, de er sat i verden for at gøre godt. I forbindelse med de mediepolitiske forhandlinger kommer vi givetvis til at slanke DR, og det vil i den forbindelse være en fristelse for DR at spare de klassiske ensembler væk, ligesom man gjorde med DR UnderholdningsOrkestret i 2014. Det chokerede os, og vi har derfor længe overvejet, hvordan vi kan undgå, at noget lignende sker igen. Med vores udspil vil vi gerne være med til at sikre ensemblernes overlevelse og sikre, at de ikke bliver del af et spil, som DR kan bruge over for os politikere. Eller er afhængige af DR-bestyrelsens forgodtbefindende. Det er ikke en spareøvelse, for koncerthuset og ensemblerne skal køre videre for de samme penge."

Hvordan skal det ske?

"Koncerthuset skal være en selvstændig enhed med en bestyrelse og en direktion, og økonomien skal sikres ved hjælp af en underskudsgaranti fra staten via licensen eller over finansloven. Hvordan det skal skrues sammen, afgøres af de kommende medieforhandlinger. DR SymfoniOrkestret og DR VokalEnsemblet skal lægges ind under Det Kongelige Teater, der på den måde får en fjerde søjle ved siden af opera, ballet og skuespil. De penge, Danmarks Radio hidtil har brugt på ensemblerne, skal følge med over i Det Kongelige Teater. DR’s øvrige ensembler, pigekoret, bigbandet, koncertkoret og korskolen, skal følge med over i DR Koncerthuset, og økonomien fra DR følger med. Dermed tror vi på, at vi styrker den klassiske musik og samtidig får mere for pengene."

Helt tilbage til 1925 kunne alle danskere med adgang til en radio høre klassisk orkestermusik på Statsradiofoniens eneste radiokanal. Er det ikke et tab for især provinsen, hvis Danmarks Radio ikke længere skal bringe klassisk musik ud til mennesker i hele Danmark?

"Det skal netop ikke ske . Danmarks Radio skal stadig sende blandt andet torsdagskoncerter. Den eneste forskel er, at de ikke længere har ansvaret for at producere koncerterne.Vi vil have, at der skrives en forpligtelse ind i medieforliget, der tilskriver, at DR skal sende de samme ting, som de gør i dag. Lytterne og seerne vil ikke komme til at mærke forskel.Vi ønsker at styrke den klassiske musik både i og uden for hovedstaden, men der er en vis overkapacitet i København, og derfor ønsker vi at nedlægge Copenhagen Phil (det tidligere Sjællands Symfoniorkester, red.) og fordele midlerne derfra til Det Kongelige Kapel, de fire øvrige landsdelsorkestre og barokorkestret Concerto Copenhagen. Hvis kommunerne tvinges til at spæde et beløb til, der svarer til statstilskuddet, så vil provinsen opleve en styrkelse af den klassiske musik."

Hvis Danmark Radio mister sin rolle som ansvarshavende for den musikalske kulturarv, kan den så ikke risikere helt at gå tabt?

"Det mener jeg bestemt ikke. P2 spiller masser af klassisk musik hver dag, og vores intention er jo at bevare ensemblerne. Det er mig en gåde, at nogle mennesker kan komme frem til den konklusion, at vi mister kulturarv, bare fordi vi skiller koncerthuset og ensemblerne fra Danmarks Radio. Jeg synes virkelig, at det ville klæde folk at være åbne over for forslaget, for det er vores oprigtige ønske at styrke den klassiske musik og orkestermusikken."

Hvis koncerthuset og orkestrene udskilles fra DR, kommer de på finansloven og kan dermed lettere blive udsat for besparelser. Frygter du ikke, at det vil ske?

"Det kommer an på den model, der vælges for et fremtidigt Danmarks Radio, hvor meget der skal spares. I Dansk Folkeparti ønsker vi, at DR i fremtiden får 25 procent færre penge, end de gør i dag. Men den pose penge, der går til ensemblerne og koncerthuset i dag, skal følge med over i henholdsvis Det Kongelige Teater og den selvstændige enhed Koncerthuset. Derved styrker vi bedst den klassiske musik."
 

Nej, mener Anders Laursen, der er formand for Dansk Musikerforbund

"Danmarks Radio har fra 1925 frem til i dag udviklet sig til at være en kæmpestor generator af og blæsebælg for dansk musikliv. Som institution er DR Danmarks største kulturformidler og dermed også den største formidler af musik. Man siger, man vil den klassiske musik alt det bedste, men det her forslag er politisk, ikke fagkyndigt."

"Jeg forstår ikke, hvorfor man skulle rive noget ned, der fungerer godt. Man risikerer at sætte dansk musiklivs rødder på spil, bare fordi nogle politikere har set sig sure på DR. Det kan ligne en besnærende tanke at anbringe DR’s ensembler og måske også Koncerthuset under Det Kongelige Teater. Men tanken er også farlig, da Det Kongelige Teater er ramt af reduktioner og lige nu prøver at komme sig ledelsesmæssigt og samarbejdsmæssigt oven på de store besparelser, det har været igennem. Det Kongelige Teater har rigeligt at se til og bør holde igen med at påtage sig flere opgaver."

DF siger, at de med deres forslag, vil styrke ensemblerne, er det ikke positivt?

"Det er dejligt, at man vil styrke den klassiske musik, men så beder jeg om, at man også sikrer sig, at der er penge til alle dele af ensemblernes virksomhed. Alene den kendsgerning, at forslaget er idealt og sympatisk, men at der samtidig ikke er fundet pengene til at gennemføre det, giver mig gåsehud."

Bør DR ikke bare koncentrere sig om at være medievirksomhed?

"Det vil være tåbeligt at droppe Danmarks Radio som producerende kulturformidler, for DR har om nogen været med til at oplive og inspirere danskerne til at få kultur ind i deres hverdag. Jeg vil gerne kæmpe for, at DR skal blive ved med at være en kæmpestor formidler af sang og musik. DR er et multikommunikationshus, der fungerer på alle platforme og dermed har muligheden for at nå ud til alle. Det skal vi ikke ødelægge."

Det er af historiske grunde, at den levende musik fortsat er en del af DR. I flere andre europæiske lande har man udskilt denne del fra public service-institutionerne, da man mener, at andre er bedre til at drive kunstnerisk virksomhed. Hvorfor ikke også gøre det i Danmark?

"Danmark er et lille land med et ensartet sprogområde, og derfor er det smart, at vi har en samlende institution, der kommunikerer på multimedieplatforme til mange dele af befolkningen. Det har Danmarks Radio været dygtige til. Man kan selvfølgelig altid sætte en finger et eller andet sted, men det ændrer ikke på, at DR har gjort det godt, og det synes jeg, de skal have lov til at blive ved med. Naturligvis kan der findes en løsning uden for DR, men hvorfor lade DR afløse af noget, der sandsynligvis vil være en væsentlig forringelse. Og som vi ikke kender økonomien bag."

Ifølge forslaget skal Copenhagen Phil (det tidligere Sjællands Symfoniorkester, red.) nedlægges for blandt andet at hjælpe de økonomisk nødlidende landsdelsorkestre og dermed styrke musiklivet i provinsen. Er det ikke en god idé?

"Det er fint, at man vil hjælpe de nødlidende landsdelsorkestre, der mangler penge, men jeg synes ikke, det er rimeligt, at det skal gå ud over Copenhagen Phil. Copenhagen Phil har gennem årene indtaget en status som landets mest progressive symfoniorkester og er et strålende eksempel på, at det er muligt at opdyrke et helt nyt publikum til levende klassisk musik. Det er ikke gennemtænkt, at man med et pennestrøg vil fjerne det orkester fra jordens overflade. Og ovenikøbet uforståeligt med begrundelsen, at man skal spare. Spørg bare Danmarks Statistik, der havde regnet 42 milliarder kroner forkert. Danmark er jo ikke fattigt."

Foto: Steen Brogaard
Foto: Ulrik Jantzen