Børnekonventionen: Har danske børn ikke allerede alt for mange rettigheder?

En ny undersøgelse viser, at kun 7 procent af de danske børn mener, at de ved ”meget” om børns rettigheder, mens 24 procent ved ”noget”. Og det er for lidt, skriver børn- og ungechef i Unicef Danmark

Modelfoto.
Modelfoto. . Foto: Nima Stock/ritzau.

For ikke længe siden interviewede jeg Mathilde og Gustav fra 6. klasse på en af Unicefs Rettighedsskoler i København. Vi snakkede om FN’s Børnekonvention, og jeg spurgte dem, om de synes, konventionen er vigtig, og hvad de egentlig tænker om de der børnerettigheder, som deres skole i parentes bemærket bruger som rettesnor for dens værdigrundlag. Hmm, svarede Mathilde, børnerettigheder er vigtige, fordi man bliver stærkere af at kende dem. Og efter yderligere mere betænkningstid fortsatte hun: På vores skole mobber vi ikke så meget længere, for når alle eleverne har den samme ret til at have det godt, så kan man jo ikke rigtig mobbe hinanden – vel?

I dag skal den danske stat til eksamen i børnerettigheder hos FN’s Børnekomité i Genève. Det sker hvert femte år for alle de lande i verden, der har skrevet under på, at de vil overholde FN’s Børnekonvention.

Jeg er med som repræsentant for Unicef, der er sat i verden for at sikre, at børns rettigheder bliver overholdt. Og jeg ved, at noget af det, som staten blandt andet skal forklare, er, hvorfor så relativt få danske børn egentlig kender børnekonventionen. En helt ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder og Unicef Danmark viser, at kun 7 procent af de danske børn mener, at de ved ”meget” om børns rettigheder, mens 24 procent ved ”noget”. Og det er for lidt.

Børns rettigheder er for eksempel deres ret til at blive hørt i sager, der ved- rører dem. Det er retten til ikke at blive udsat for diskrimination på grund af køn eller etnicitet, og det er retten til at give udtryk for sin mening, uanset om den er populær eller ej.

Vi har længe været enige om, at særligt udsatte børn har brug for at kende Børnekonventionen og for at vide, at de har ret til et godt liv med beskyttelse mod overgreb. Men i de senere år har vi set evidens for, at også børn, der ikke er såkaldt særligt udsatte, har stor gavn af at kende deres rettigheder. Vores erfaring fra Unicefs Rettighedsskoler er, at når man arbejder intensivt med børnerettigheder i skolen, så ændrer trivslen sig, og eleverne bliver gladere. De værdier, der er udtrykt i konventionen, bliver en del af skolens og elevernes dna.

I Unicef mener vi, at alle børn skal lære om konventionerne. Gerne i skolen, men også gerne i hjemmet. Vi har internationale forpligtelser til at oplyse børnene om dem, men vi har også et ansvar for deres demokratiske dannelse, som skal være i tråd med vores samfunds grundlæggende værdier.

De kompetencer, som vi arbejder med i skolen, skaber fremtidens samfund. Vi forventer, at FN’s Børnekomité i dag endnu engang vil fremsætte deres an-befaling til Danmark om, at børnekonventionen bliver en fast, obligatorisk del af undervisningen i skolen, så vi kan garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at alle børn får deres rettigheder opfyldt – nu og fremover.

For rettigheder handler ikke om at blive forkælet, men om at have et godt børneliv, som Gustav fra 6. klasse sagde, og det er godt, at der er nogle voksne, der er blevet enige om børnerettighederne. Så vil de måske gøre mere for at overholde dem.

Anne Mette Friis er børn- og ungechef i Unicef Danmark.