Prøv avisen

Børns rettigheder vejer tungest

INSEMINATION OG ADOPTION Selvom vi har forskelligt syn på, hvordan verden og menneskene er blevet til, er det dog sådan, at der skal en han og en hun til for, at der bliver en tredje

Sundhedsministeren har sagt, at fordi der allerede er nogen, der bliver insemineret, skal vi sørge for, at lesbiske kan blive det under ordnede forhold. Det er en usædvanlig, ligegyldig og opgivende holdning til en af vort samfunds største, etiske problemstillinger.

Vi så for nogle uger siden et program i DR om især en pige, som var meget identitetssøgende og var havnet i en eksistentiel krise pga. uvidenhed og tvivlen om faderen, som mødrene jo ikke kunne afdække, da der var fuld anonymitet.

Jeg blev for en tid siden kontaktet af nogle syvende-klasse-elever om problemstillingen også med hensyn til homoseksuelles ret til adoption. Jeg vidste jo intet om deres familieforhold eller deres seksuelle orientering, men det er jo ikke så svært, når man er ærlig.

Alle mennesker har samme værdi, og vi er alle lige, hvilket ikke er det samme som ens. Selvom vi har forskellige syn på, hvordan verden og menneskene er blevet til, er det dog sådan, at der altså skal en han og en hun til for, at der bliver en tredje. Det er ensbetydende med, at vi har nogle fælles basale behov, hvoriblandt kærligheden er det vigtigste. De børn, der bliver adopteret, har meget sjældent oplevet mors og fars kærlighed, og det er den, de skal have.

At to mennesker af samme køn vælger at leve sammen, er deres sag, men de må selv tage konsekvensen, hvilket fra naturens side betyder uden børn, og det skal vi mennesker ikke lave om på, bare fordi vi skal være søde ved de homoseksuelle.

Husk også på, at det jo kun er i meget få lande, man accepterer homoseksuelle, som vi gør det i Danmark. Det kan blive meget svært for et barn, at far og mor er mor og mor eller far og far. Adoptivbørn får ofte, i højere grad end biologiske børn, identitetsproblemer, og da er det problematisk, hvis ikke de har en forælder af eget køn at "spejle sig i". Adoptivbarnet, der ofte udvikler sig lidt langsommere i de første år end andre, vil meget vel kunne få et problematisk forhold til sin egen krop og seksualitet. Barnet får et billede af familie og seksuelle forhold som er et helt andet end det billede, som svarer til den kulturelle baggrund, det som oftest kommer fra.

Der er sjældent forskel på graden af mors og fars kærlighed, men de er forskellige i deres måde at elske på.

Mor og far er vores største identifikationsfigurer eller eksempler til efterfølgelse. Børn skal have alle chancer for at blive "hele" mennesker. Kristendemokraterne mener, at børns rettigheder er vigtigere end de voksnes i denne sag.

Inge Ibsen Fomcenco,

Medlem af Aalborg Byråd for Kristendemokratene.

Louisegade11, 4,

Aalborg