Prøv avisen

Bryd lejrtænkningen

IDEOLOGI: Kristeligt Folkeparti bør ikke være et borgerligt parti, som blot hylder individualisme og materiel velstand

Er det så oplagt, at Kristeligt Folkeparti er et borgerligt parti? Nej, et kristeligt politisk parti må sætte sig ud over lejrtænkningen, der ligger i højre-venstre opdelingen af politikken, og turde være kritisk over for det moderne samfund.

Den kærlighed, Gud beder os om, lader sig ikke nemt forene med de krav, samfundet stiller til os. Det betyder slet ikke, at vi skal omvælte samfundet, men at vi skal vælge, hvor vi lægger vores troskab. Man kan jo ikke tjene to herrer på én gang.

Mange af de samfundstendenser, som kristne begræder, er umiddelbare konsekvenser af det moderne samfund. Den helt overvejende tendens i det moderne samfund er individualismen. Menneskets fokus samler sig om at ophøje jeget. Jo mere vi ophøjer jeget, jo mere nedgør vi Gud.

Det højeste mål i det moderne samfund er, at vi selv har det materielt godt. Vi vil forkæle os selv, fordi vi åndeligt set er som spædbørn i den orale fase. Rigelig mad, rødvin om fredagen, en bil til vore overfyldte kroppe, et køkkentempel, et badeværelsestempel, et fjernsynstempel - det er vores liv. Det er dér, vi lægger vore penge og vor tid.

Vi vil have økonomisk tryghed, så vi ikke føler os afhængige af Guds gaver. Derfor bruger vi det meste af vores dag på en arbejdsplads, hvor vi ofte producerer overflødige ting og reelt kun er en produktionsfaktor og ikke et uundværligt menneske. Velfærdssamfundet har fortrængt næstekærligheden, men opretholdt ydmygelsen af de fattigste, som man troede, den ville fjerne.

Skilsmisser, fremmedhad, misbrug, vilkårlig vold, automatisering af arbejdet, naturødelæggelse og så videre er ikke bare uheldige fænomener i vores moderne samfund - det er logiske konsekvenser af individualismen i vores samfund. Ondskaben har fået masser af plads. Det kærlige kit mellem os mennesker bliver opløst, og vi bedøves, så vi ikke opdager det.

Kristeligt Folkeparti bør ar-bejde for, at kærligheden bliver mere levende mellem mennes-ker og Gud. Det indebærer i høj grad at være kritisk over for erhvervslivet og underlæggelsen af vores liv under økonomiens og udviklingens såkaldte krav. Og det indebærer at åbne muligheder og rum, så Jesus kan komme ind og leve i vores hverdag.

Kristian Larsen,

cand.scient.pol.,

Hededammen 24,

Herlev